IELTS Planet - Học IELTS online

Từ khóa-Từ đồng nghĩa & lợi ích mang lại cho Reading- IELTS Reading

Kết quả hình ảnh cho hình học ielts reading synonym

Vấn đề
Nhiều thí sinh nghĩ Reading là một trong những module khó nhất vì thời gian quá sát và phải hiểu các câu hỏi chính xác trong khi chịu áp lực quả là không dễ dàng. Và hơn hết, đề ra còn không ngừng cố gắng làm bạn rối nữa!
Để làm tốt Reading trong các kỳ thi IELTS bạn cần phát triển chiến lược của riêng mình. Kỹ thuật quan trọng nhất giúp tìm kiếm câu trả lời trong bài dựa trên những thông tin đã cho ở câu hỏi là nhận diện từ đồng nghĩa với từ khóa (trong câu hỏi).

Ví dụ:
Từ khoá là những từ trọng tâm của câu hỏi. Hãy xem một ví dụ về câu hỏi False / True / Not given:

An attachment to the use of the private car led to increased suburban development.

Các từ khóa là: attachment, car, increased suburban development.

Đây là những từ mang ý nghĩa trong câu hỏi đồng thời cũng là những từ mà bạn cần phải tìm trong văn bản. Tuy nhiên, không chắc là bạn sẽ tìm thấy chúng đâu. Thật quá đơn giản nếu chỉ tìm kiếm những từ trên. Do đó, người ra đề sẽ kiểm tra hiểu biết của bạn bằng cách sử dụng từ đồng nghĩa. Từ đồng nghĩa là những từ khác nhau có cùng một nghĩa.

Nhiệm vụ:
Hãy suy nghĩ về các từ đồng nghĩa cho bốn từ dưới và ghi lại chúng trên một mảnh giấy.
1. attachment
2. car
3. increased
4. suburban development
Nếu bạn cảm thấy khó khăn, thì hãy vào thesaurus.com và tra từ.

Giải pháp và cách học tập
Gợi ý:
1. attachment: liking, preference, affinity
2. car: automobile, vehicle
3. increased: greater, growing, enhanced
4. suburban development: city growth, neighbourhood growth, expansion of cities

Bây giờ chuyển sang câu có liên quan trong văn bản gốc, bạn có thể thấy các từ trong câu hỏi phù hợp với các từ đồng nghĩa trong đoạn văn bản gốc:
The expansion of the outer city since the 1960s reflected a continued preference on the part of many people in the western world for private automobiles over public transit.

Rõ ràng, ba trong bốn các từ khóa trong câu hỏi xuất hiện trong đoạn văn dưới dạng từ đồng nghĩa – và câu phát biểu là True.
Từ đó, chúng ta thấy phát biểu này trong nhiều chi tiết, nhưng trong thực tế, bạn không đủ thời gian để ghi lại ba hoặc bốn từ đồng nghĩa cho mỗi từ khóa. Vì vậy, cách học tập của bạn là gì?
1. Hãy hiểu rằng bạn sẽ không thể tìm thấy những từ khóa giống hệt nhau
2. Khi đọc câu hỏi hãy liên tưởng linh hoạt tới các từ đồng nghĩa với từ khóa và luôn giữ chúng trong tâm trí của bạn.
3. Cũng hãy nhớ rằng thông tin có thể được đề cập theo những thứ tự khác nhau trong câu hỏi và trong bài đọc. Câu hỏi đề cập chiếc xe đầu tiên trong khi đó trong bài lại ở tận cuối câu. Hãy chú tâm đến điều này.


Biên tập: Trang

Nguồn: blog.ieltspractice.com

July 16, 2017

0 responses on "Từ khóa-Từ đồng nghĩa & lợi ích mang lại cho Reading- IELTS Reading"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016