IELTS Planet - Học IELTS online

IELTS Writing – 4 tiêu chí đánh giá một bài Writing

Cho dù bạn làm bài thi IELTS Academic hay General thi bạn cũng phải viết một bài luận 250 từ cho Writing Part 2. Chắc chắn rằng bạn sẽ làm tốt hơn nếu bạn hiểu rõ người chấm bài trông đợi gì và đáp ứng được điều đó.

Đầu tiên, hãy xem những tiêu chí đánh giá dành cho một bài viết Ielts:

  1. Task achievement: Điều này có nghĩa là bạn phải trả lời tất cả các phần của câu hỏi, câu trả lời của bạn phải liên quan đến những gì đang được nói đến và bạn phải có dẫn chứng chứng minh cho những luận điểm của mình.
  2. Coherence and cohesion: Bài viết của bạn cần phải được sắp xếp làm sao cho dễ đọc và dễ hiểu. Có nghĩa là bạn cần sắp xếp các ý theo từng đoạn riêng biệt. Bạn cũng cần kết nối các ý cho mạch lạc với những từ nối như however, therefore hay despite.
  3. Lexical resourse: Để đạt được kết quả tốt, bạn cần dùng từ vựng một cách đa dạng. Bạn không nhất thiết phải dùng đúng 100%, nhưng đừng để mắc nhiều lỗi quá và tránh đừng gây khó hiểu cho người đọc.
  4. Grammatica range and accuracy: Giống như với từ vựng, bạn nên dùng đa dạng các cấu trúc ngữ pháp và tránh mắc nhiều lỗi ngữ pháp cũng như tránh gây khó hiểu cho người đọc.

 

Bây giờ, hãy xem chúng ta có thể áp dụng chúng như thế nào nhé!

Task 1

Đọc bài viết dưới đây đồng thời đối chiếu với bốn tiêu chí trên và đánh giá và note lại  xem người viết đã đáp ứng được chúng chưa nhé.

IP_IELTS_blog_post-Writing-The4KeysToIELTSWritingSuccess-essay

Sau đó chúng mình hãy đối chiếu với những ghi chú của giáo viên nào:

IP_IELTS_blog_post-Writing-The4KeysToIELTSWritingSuccess-teacherNotes

  1. Task achievement: Người viết trả lời đúng câu hỏi và các luận điểm đưa ra đều liên quan (Tuy nhiên tôi không chắc lắm về phần “multiple troops”). Bạn ấy đưa ra các ví dụ và lí lẽ để chứng minh các luận điểm của mình, ví dụ như 3 ý chứng minh cho luận điểm vể rào cản ngôn ngữ (language barriers).
  2. Cohesion and coherence: Cấu trúc bài viết khá tốt với phần giới thiệu (introduction) và phần kết (conclusion) rõ ràng cùng ba đoạn thân bài với ba luận điểm khác nhau. Bạn ấy sử dụng được các từ nối như firstly, however, moreover in conclusion.
  3. Lexical resource: Bạn ấy sử dụng đúng và đa dạng từ vựng. Ví dụ như language barriers, diversity of thought, cultural history and identity, universal language.
  4. Grammatical range and accuracy: Sử dụng tốt câu điều kiện ở đoạn 2: a common language would mean… there would be less danger… Sử dụng đúng các thì và các câu phức cùng các mệnh đề quan hệ: there is evidence that shows that language is linked to…

         Tóm lại: Đây là một bài viết tốt và có thể nhận được band 8.

 

Task 2

Bây giờ, sau khi biết những gì người chấm cần, bạn cần tự đánh giá bài làm của mình. Hãy tìm một bài bạn đã viết, xem đi xem lại bốn lần, mỗi lần chú trọng vào một tiêu chí. hãy note lại những phần bạn làm tốt và những thứ còn phải cải thiên nhé.


Người dịch: Ngô Thảo Chi

Nguồn: http://blog.ieltspractice.com/

August 17, 2017

0 responses on "IELTS Writing - 4 tiêu chí đánh giá một bài Writing"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016