IELTS Planet - Học IELTS online

Khóa học Premium IELTS 5.5 – Tự học IELTS cho người bắt đầu

coverfanpage_960x365

 

 1. Yêu cầu đầu vào:

Đây là lộ trình học dành do những bạn mới bắt đầu tìm hiểu và tự học IELTS, có trình độ đầu vào dưới 4-4.5 và chưa có định hướng rõ ràng trong việc luyện thi IELTS.

Đầu ra sẽ đảm bảo các bạn nắm được cấu trúc của kỳ thi IELTS, các dạng bài trong từng Skill, củng cố kiến thức nền tảng để học lên Premium IELTS 6.5 và Premium IELTS 8.0

 1. Tần suất học:

Lộ trình học gồm 6 ngày/tuần, trung bình 3 giờ/ngày. Xuyên suốt khóa học, các bạn sẽ làm quen với cấu trúc đề thi của từng kỹ năng, các dạng câu hỏi trong từng kỹ năng, và dành thời gian tự luyện tập.

 1. Phương pháp học:
 • Tự học 100% qua các video thu sẵn trong các khóa học.
 • Làm bài tập được chia theo dạng – đi kèm theo dưới mỗi Video.
 • Với 2 Skill Writing và Speaking – Viết và thu âm bài nói, up lên để được chấm và sửa bài.

Đừng lo lắng nếu bạn cảm thấy một trong những bài học này vượt quá khả năng của mình, vì mục đích của lộ trình này là tập trung giúp các bạn tìm hiểu dạng câu hỏi trong từng kỹ năng, và nắm vững lại cấu trúc ngữ pháp cần thiết thường được sử dụng trong các bài thi IELTS.

 1. Các gói khóa học sử dụng được lộ trình này:

5. Tài liệu sử dụng trong lộ trình này:

 

Tuần 2
Ngày 1 - Tuần 2

– Video:

– Practice:

 • Reading (tổng hợp bài tập)

– Video:

– Practice:

 • Listening (tổng hợp bài tập)
Ngày 3 - Tuần 2

– Video:

– Practice:

 • Tổng hợp bài tập

– Video:

– Practice:

 • Tổng hợp bài tập
Ngày 4 - Tuần 2

– Video:

– Practice:

Ngày 5 - Tuần 2

– Practice:

Ngày 6 - Tuần 2

– Video:

– Practice:

 • Tổng hợp bài tập

– Video:

– Practice:

 • Tổng hợp bài tập
Tuần 3
Ngày 1 - Tuần 3

– Practice:

Ngày 2 - Tuần 3

– Video:

– Practice:

– Video:

– Practice:

Ngày 3 - Tuần 3

– Video:

– Practice:

 • Tổng hợp bài tập

– Video:

– Practice:

 • Tổng hợp bài tập
Ngày 5 - Tuần 3

– Video:

– Practice:

 • Tổng hợp bài tập

– Practice:

Ngày 6 - Tuần 3

– Practice:

Tuần 4
Ngày 1 - Tuần 4

– Video:

– Practice:

 • Luyện tập Writing task 1 với bộ đề tổng hợp
Ngày 2 - Tuần 4

– Practice:

– Practice:

– Practice:

 • Luyện tập Writing task 1 với bộ đề tổng hợp
Ngày 3 - Tuần 4

– Video:

– Practice:

 • Luyện tập Writing task 1 với bộ đề tổng hợp
Ngày 4 - Tuần 4

– Practice:

– Practice:

– Practice:

 • Luyện tập Writing task 1 với bộ đề tổng hợp
Ngày 5 - Tuần 4

– Video:

– Practice:

 • Luyện tập Writing task 1 với bộ đề tổng hợp
Ngày 6 - Ngày cuối cùng

– Practice:

– Practice:

– Practice:

– Practice:

IELTS Planet - Học IELTS online 2019