IELTS Planet - Học IELTS online

IPBook – The Best Preparation for IELTS Writing – Young Kim

UXGFL5x

Người học tiếng Anh có thể cảm thấy phần thi Writing khá khó vì đây là một kỹ năng yêu cầu cao. Hơn nữa, hai phần thi không chỉ cần thí sinh phải có một vốn từ rộng, mà còn phải có khả năng tổ chức và cấu trúc văn bản thật tốt. Thấu hiểu những khó khăn này của học viên, tôi đã cố gắng xây dựng những tài liệu thân thiện với người dùng để hỗ trợ cho việc học tiếng Anh, đặc biệt là giúp cải thiện kĩ năng Writing nhanh hơn và hiệu quả hơn. Những bài hướng dẫn ôn luyện cho bài thi theo từng bước cũng như những kĩ năng quan trọng được trình bày và giải thích rõ ràng chắc chắn sẽ thõa mãn sự mong đợi của mọi người và mang thành công đến cho bài thi IELTS của bạn.

Tải xuống tại đây nhé.

July 31, 2016

0 responses on "IPBook - The Best Preparation for IELTS Writing – Young Kim"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016