IELTS Planet - Học IELTS online

IPBook – Bridge to IELTS Pre-intermediate – Intermediate Band 3.5 to 4.5

LT0QFOH

Bạn có biết kênh giáo dục/trang thông tin National Geographic (NatGeo) nổi tiếng trước nay ? Giờ đây National Geographic Learning phối hợp cùng CenGate Learning để xuất bản một cuốn sách Pre-Ielts với tên gọi Bridge to IELTS (Cầu nối tới IELTS), phiên bản Pre-intermediate – Intermediate Band 3.5 to 4.5 dành cho các bạn học tiếng Anh với mục đích chinh phục kỳ thi Ielts, tuy nhiên trình độ còn hạn chế (ở mức 3.5 đến 4.5).

Nếu bạn muốn luyện thi IELTS, mà trước giờ vốn tiếng Anh ít ỏi của bạn chỉ được trau dồi tại trường với những tiết học rời rạc, nhàm chán, hoặc một chút vốn tiếng Anh tổng quát ở mức độ Pre-Intermediate hoặc Intermediate thì đây là một trong những cuốn sách bạn có thể dùng để bắt đầu hành trình IELTS cho bản thân.

Tải xuống tại đây nhé!

August 1, 2016

0 responses on "IPBook - Bridge to IELTS Pre-intermediate – Intermediate Band 3.5 to 4.5"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016