IELTS Planet - Học IELTS online

IPBook – IELTS Advantage: Speaking & Listening Skills

GgfBze6

Sách cung cấp toàn vẹn các kiến thức và kĩ năng cần thiết để có thể đạt được band 6.5 trở lên trong phần thi Speaking và Listening. Người học sẽ được hướng dẫn chi tiết từng bước qua các giai đoạn khác nhau của bài thi Speaking và Listening, dùng những tài liệu sinh động, bao quát nhiều chủ đề thường gặp trong kì thi

Sách:

  • Chỉ người học cách đưa ra những câu trả lời chi tiết, có cấu trúc tốt mà giám khảo đang cần
  • Gồm nhiều bài nghe về những bài thi mẫu trong CD đi kèm
  • Bao quát một lượng lớn những chủ điểm ngữ pháp mà từ vựng mà người học sẽ cần để có thể làm tốt nhất khi thi
  • Lời khuyên về chiến thuật trong ngày thi
  • Giải thích cấu trúc của phần thi Listening và cách làm bài
  • Gồm tài liệu và đề thi luyện tập tất cả những phần bài Listening

Điểm nổi bậc chính:

– Thích hợp cho cả học trên lớp và tự học

– Có đầy audio CD, transcript và đáp án

– 4 bài Speaking test hoàn chỉnh với những chủ đề thường gặp

– Tips làm bài để giúp người học đạt được số điểm cao hơn

 

Tải xuống tại đây nhé!

0 responses on "IPBook - IELTS Advantage: Speaking & Listening Skills"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016