fbpx
IELTS Planet - Học IELTS online

Khác biệt giữa tiếng Anh Mỹ và Anh Anh – Tự học IELTS

Sự khác biệt chủ yếu giữa tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh là gì?


jeremy-bishop-225532


Sẽ có một vài sự khác biệt giữa cách người Anh nói và người Mỹ bản địa giao tiếp. Ở đây, IELTS là kỳ thi quốc tế, vì vậy mọi giọng nói đều được chấp nhận trong kỳ thi IELTS. Nhưng, một bài học sinh bối rối khi nào phát âm của họ đúng hay không. Bạn có biết có hai cách phát âm khác nhau ở một số từ?

Capture

Capture


1. “Program” hay “programmes”?

Cái nào là đúng? Để tôi giúp bạn. Nhìn chung, “program” giống như “computer program” cho cả người Mỹ cũng như người Anh. Trong tiếng Anh Anh, đối với chương trình truyền hình hay buổi hoà nhac sử dụng từ “programme”, từ này được sử dụng ở mọi nơi trong tiếng Anh Mỹ, nhưng đánh vần là như “program”.


2. Qúa khứ tiếp diễn thường phát âm khác nhau ở cả hai

Tiếng AA, họ thường phát âm với phụ âm “ed”, còn tiếng AM thì “-t”Ví dụ, quá khứ ở “learn” sẽ là “learned” đối với AA, “learnt” với người Mỹ


3. Điểm khác nhau trong cách phát âm khi được yêu cầu thêm “-l” 

Ví dụ: “traveller” – AA và “traveler” – AM


4.”-re” và “-er”

Tiếng AA thường phát âm hậu tố ‘-re’ và AM ‘er’. Ví dụ, AA – ‘theatre’ và AM – ‘theater’

5. “our” và “or”

Những từ kết thúc với ‘our’ trong AA và ‘or’ trong AM như ‘colour’ và ‘color’ rất dễ bắt gặp. Đây cũng là một đặc trưng mà bạn cần lưu ý khi tự học IELTS.


6. “ce” và “se”

Những động từ được phát âm khi sử dụng ‘se’ trong AA và tương tự ‘ce’ trong AM, nhưng giống nhau khi là danh từ

  • AA: ‘practise’ (verb) ‘practice’ (noun)
  • AM: ‘practice’ (verb)    ‘practice’ (noun)

7. “-se”  và “-ze”

Một vài từ AA sử dụng ‘se’ giống với ‘ze’ trong tiếng AM. Như ‘analyse’ và ‘analyze’!


8. “ense” và “ence”

Một số danh từ kết thúc với ‘-ence’ trong AA giống với ‘-ense’ trong AM. Như ‘defence’ và ‘defense’!


9. “-ise” và “-ize”

Động từ có hậu tố ‘-ise’ giống với ‘-ize’ trong AM. Như ‘finalise’ và ‘finalize’.

Bạn sẽ chọn từ nào sử dụng trong IELTS? Mặc dù có nhiều sự khác biệt lớn trong hai cách phát âm. Cả hai đều có giá trị trong kỳ thi Ielts. Dù bạn chọn cách nào để viết trong bài thi của mình thì hoàn toàn có giá trị. Khi có giám khảo không thể trừ điểm khi viết bất kỳ từ nào có hai cách đọc.


Người dịch: Lan Phương

Nguồn: ieltsresource.com

Tháng Ba 15, 2018

0 responses on "Khác biệt giữa tiếng Anh Mỹ và Anh Anh - Tự học IELTS"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2016