IELTS Planet - Học IELTS online

Kĩ năng xử lí dạng bài Summary Completion – IELTS Reading


Kì này, IELTS Planet muốn chia sẻ những điều bạn cần biết khi làm bài IELTS Reading dạng hoàn thành đoạn tóm tắt (Summary Completion) cũng như thảo luận các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình làm bài. IELTS Planet cũng đã tổng hợp các bước để xử lí từng dạng câu hỏi trong kiểu bài tóm tắt này, kèm theo đó là những bài tập nhỏ để bạn có thể thực hành ngay lập tức. Cùng đón xem nhé!


StockSnap_UDUTMK0974


1. Cấu trúc của câu hỏi:

Với dạng câu hỏi yêu cầu bạn tóm tắt lại phần bài đọc từ những từ cho trước trong khung bạn cần lưu ý:

 1. Sẽ có nhiều từ trong khung hơn là số từ cần thiết.
 2. Những từ trong khung không phải lúc nào cũng giống với các từ trong bài đọc.
 3. Phần tóm tắt có thể sẽ liên quan đến một phần hay thậm chí là cả bài đọc.
 4. Phần văn bản tóm tắt sẽ theo trật tự của bài đọc.

2. Hướng giải quyết: Tập trung hiểu ý nghĩa chính của bài đọc. Không nên kết hợp các từ trong phần tóm tắt và bài đọc với nhau.

Kĩ năng chính mà bạn cần đạt được là khả năng đọc nhanh và nắm được ý nghĩa của văn bản. Nếu bạn có được kĩ năng này, bạn sẽ đoán được rất nhiều đáp án đúng ngay cả khi chưa phân tích bài đọc.

Kĩ năng quan trọng nhất ở phần từ vựng bạn cần đạt được là khả năng nhận diện các từ đồng nghĩa (hoặc gần nghĩa) vì các từ trong đoạn tóm tắt có thể sẽ khác với các từ xuất hiện trong bài đọc.

Một kĩ năng cần thiết khác nữa là xác định đúng ngữ pháp. Mỗi từ bạn chọn cho phần tóm tắt cần phải đúng ngữ pháp, và việc xác định được từ cần điền là danh từ, tính từ, động từ hay trạng từ có thể giúp bạn loại suy được kha khá đáp án đấy!


3. Các vấn đề phát sinh và các lỗi thường gặp

Khó khăn lớn nhất là các bài task hiện tại yêu cầu bạn phải đọc hết hoặc phần lớn bài đọc. Một mẹo cho bạn là hãy ưu tiên làm việc này trước cả khi đọc đến dạng câu hỏi này trong đề, vì nó giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài đọc tốt hơn.

Một vấn đề cần lưu ý khác là có rất nhiều từ cần lựa chọn kĩ – thông thường họ sẽ cho nhiều gấp đôi số chỗ trống. Vì vậy, bạn cần xem xét các từ cần điền thật kĩ trước khi trả lời. Tuy việc này sẽ tốn nhiều thời gian hơn nhưng bạn sẽ trả lời chính xác nhiều câu hỏi hơn.


Một lỗi rất phổ biến hay gặp ở dạng tóm tắt điền từ này là điền đáp án trùng với từ có sẵn trong bài đọc. Hãy hạn chế áp dụng cách này, bởi đây là bài tập đòi hỏi bạn bạn phải hiểu nghĩa để chọn từ phù hợp, chứ không phải thử tài tìm từ trong đoạn văn của bạn. Trong những trường hợp này, từ đồng nghĩa là rất có ích đấy!

Một lỗi thường gặp khác nữa là chọn từ có nghĩa chính xác nhưng không đúng ngữ pháp với chỗ trống trong phần tóm tắt. Để tránh mắc lỗi này, bạn nên đọc từng câu trong đoạn tóm tắt và không nên quá lạm dụng vào các từ ở hai bên chỗ trống.

Bạn cần kiểm tra ngữ pháp từng phần của đoạn tóm tắt và đọc kĩ  lại toàn bộ sau khi làm xong.


4. Gợi ý các bước làm bài:

 1.    Đọc thật kĩ hướng dẫn.
 2.    Đọc lướt toàn bộ phần tóm tắt, bỏ qua các ô trống và cố gắng hiểu nghĩa chung của đoạn.
 3.    Nhận dạng các phần nào của bài đọc có liên quan với phần tóm tắt. Bạn không nên lãng phí thời gian để tìm hết từng phần của bài đọc không liên quan đến đoạn tóm tắt. Bạn cần nhìn vào câu hỏi đầu và cuối trong phần tóm tắt để xác định được điều này.
 4.    Quan sát kĩ các ô trống. Nếu có thể, bạn nên cố gắng đoán nghĩa của từ dựa theo mức độ hiểu bài của bạn.
 5.    Kiểm tra lại với bài đọc. Lúc này, bạn có thể áp dụng kĩ năng dùng từ khóa của mình để nhận dạng các câu trả lời đúng nhưng luôn ghi nhớ là bạn cần tìm các từ đồng nghĩa.
 6.     Kiểm tra các từ bạn chọn đã đúng ngữ pháp chưa – danh từ, tính từ, động từ hay trạng từ.

5. Bài tập mẫu cho phần từ vựng và từ đồng nghĩa:

          1. Read this short passage and then decide which is the best word to complete the summary sentence:

Passage:

Another possibility is that an asteroid or comet will crash into Earth, wiping out most if not all of mankind in seconds. In 1908, an asteroid just 60 metres in diameter exploded above Tunguska in Siberia, destroying 80 million trees. If that happened over an inhabited area, the death toll would be millions – and that was just a small hit, predicted to happen about one every 100 years. The asteroid that killed off the dinosaurs was more than 10kn across, and there are craters in Australia and Norway that suggest that similar-sized rocks have hit in the distant past.

Question: An asteroid strike was responsible for making the dinosaurs ______________.

 1.   destroyed
 2.    dead
 3.    extinct

Answer: 3


2. Sample task – grammar and word forms

Để giúp bạn hiểu hơn về Task này, hãy nhìn vào đoạn tóm tắt mẫu dưới đây. Bạn có thể đoán được thông tin gì cho mỗi ô trống?

Passage

An (1)___________ amount of young people are suffering from depression and other mental (2)__________. There is a (3)_________ with older generations who have been shown to be living longer. Research into this has been carried out by scientists in the United States. They have (4)___________ that there is almost certainly a connection between (5)___________ and mental health.

Answer

1. Từ cần điền phải bắt đầu bằng nguyên âm bởi vì đứng trước là “an” và có thể là tính từ vì đứng trước danh từ “amount”.
2. Cần một danh từ điền vào chỗ trống này vì đi trước nó “other” và tính từ “mental”.
3. Từ cần điền phải là danh từ và không bắt đầu bằng nguyên âm vì đi trước nó là “a”.
4. Từ cần điền chắc chắn là động từ vì nó nằm ở giữa “have” và “that” – có thể nằm ở dạng quá khứ hoàn thành.
5. Từ cần điền có thể là tính từ như “physical” để cân bằng với tính từ “mental” hoặc có thể là danh từ như “diet” để cân bằng tới danh từ “health”.


Người dịch: Thanh Tâm

Nguồn: DCIELTS

September 13, 2017

0 responses on "Kĩ năng xử lí dạng bài Summary Completion - IELTS Reading"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016