fbpx
IELTS Planet - Học IELTS online

Làm thế nào để viết một bài IELTS Academic hiệu quả (P3) – IELTS Writing

people-woman-coffee-meeting


        7. Trang trọng và không trang trọng

Bạn muốn bài viết của bạn trang trọng mặc dù bạn cũng muốn nó trông thật tự nhiên. Khi viết về nhiều chủ đề khác nhau, cố gắng đừng quá thoải mái

>> Các ví dụ tệ:

 • The opinions of new and old are basically the same.
  (Những quan điểm về cái mới và cái cũ cơ bản là như nhau.)
 • There are many things to consider when going back to university.
  (Có rất nhiều thứ cần phải xem xét khi quay lại trường đại học.)
 • The new policy is better than the old one.
  (Chính sách mới tốt hơn chính sách cũ.)

Tự mình giải thích chính xác và hiệu quả sẽ thể hiện được phạm vi từ vựng của bạn

>> Các ví dụ hay:

 • The opinions of old and new are practically identical.
  (Các quan điểm về cái mới và cái cũ gần như giống nhau.)
 • There are many aspects to consider when going back to university.
  (Có rất nhiều khía cạnh cần phải xem xét khi quay về trường đại học.)
 • The previous policy doesn’t stand up to the new policy.
  (Chính sách trước không tốt bằng chính sách mới.)

        8. Chiều hướng

Nếu trình bài bằng biểu đồ ở bài 1 của bài thi Viết, bạn không thể mô tả các đường thực tế trên biểu đồ

>> Các ví dụ tệ:

 • The red line is going through the roof.
  (Đường màu đỏ đang đi qua đỉnh.)
 • The line on the graph is shaky.
  (Đường đó trên biểu đồ không ổn định.)
 • The line is flat.
  (Đường đó thẳng.)

Khi mô tả chiều hướng trong biểu đồ, bạn phải sử dụng ngôn ngữ mô tả cụ thể

>> Các ví dụ hay:

 • The number of people who attended sky rocketed.
  (Số lượng người tham dự tăng vọt.)
 • The percentage of language learners fluctuated.
  (Tỉ lệ người học ngôn ngữ dao động.)
 • The amount of money spent was stable throughout the period.
  (Khoản tiền chi tiêu vẫn ổn định trong khoảng thời gian này.)

        9. Chấm câu

Thông thường, (dấu chấm) và dấu phẩy, và chấm câu khó sử dụng. Chấm câu có thể là một lợi thế lớn và có thể dẫn đến mức điểm cao hơn nếu được sử dụng đúng. Nó cũng có thể làm cho bài viết của bạn trở nên cẩu thả nếu sử dụng không đúng cách. Thay vì sử dụng dấu “!” hay “?” hoặc nhiều hơn một dấu chấm, hãy cố gắng giải thích rõ ràng

>> Các ví dụ tệ:

 • There needs to be more evidence to prove this point!!
  (Cần có nhiều dẫn chứng hơn để chứng minh cho quan điểm này!!)
 • Does anyone believe this to be true?
  (Có ai tin rằng đó là sự thật không?)

Sử dụng những từ vựng tốt hơn sẽ chứng tỏ rằng bạn có khả năng bày tỏ quan điểm của mình một cách chính xác thông qua các từ ngữ và cụm từ.

>> Các ví dụ hay:

 • There is definitely not enough evidence to prove this point.
  (Chắc chắn không có đủ dẫn chứng để chứng minh cho quan điểm này.)
 • Many believe this not to be true.
  (Nhiều người tin rằng đó không phải là sự thật.)

       10. Các dấu câu khác

Ngoài ra, trước khi cố gắng sử dụng dấu chấm phẩy và dấu hai chấm vào bài viết của bạn, hãy chắc chắn rằng bạn biết cách sử dụng chúng.

>> Các ví dụ tệ:

 • The cow is black and white, it is also young.
  (Con bò cái có màu đen và trắng, và nó cũng còn nhỏ.)
 • Their colleagues gave them exactly what they required which was: support and recognition.
  (Đồng nghiệp của họ cho họ chính xác những gì họ yêu cầu bao gồm: sự cổ vũ và sự công nhận.)

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng đúng dấu chấm phẩy và dấu hai chấm

>> Các ví dụ hay:

 • The cow is black and white; it is also young.
  (Con bò cái có màu đen và trắng; và nó cũng còn nhỏ.)
 • Their colleagues gave them exactly what they required: support and recognition.
  (Đồng nghiệp của họ cho họ chính xác những gì họ yêu cầu: sự cổ vũ và sự công nhận.)

Liên quan đến bài viết của bạn, sự chính xác sẽ giúp bạn được điểm cao hơn. Khi viết cả Bài 1 và Bài 2 trong bài thi Viết IELTS học thuật, hãy xem xét những mẹo này.


Xem Làm thế nào để viết một bài IELTS Academic hiệu quả (P2)


Người dịch: Hải Linh

Nguồn: ieltsessentials.com

Tháng Sáu 12, 2018

0 responses on "Làm thế nào để viết một bài IELTS Academic hiệu quả (P3) – IELTS Writing"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2016