IELTS Planet - Học IELTS online

Lịch trình học IELTS trong vòng 1 tháng

ielts

30-day IELTS Prep

Thời khóa biểu ôn luyện IETLS trong vòng 30 ngày này sẽ giúp các bạn làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng câu hỏi trong kỳ thi và áp lực của kỳ thi. Tuy nhiên, các bạn vẫn nên tận dụng hết cơ hội và thời gian rảnh để luyện tập thêm.

Lịch học này bao gồm bài học và phần luyện tập cho 6 ngày một tuần. Các bạn nên dành 1 ngày trong tuần để nghỉ ngơi hoàn toàn hay học tiếng Anh một cách chủ động “active” hơn bằng cách xem phim hay nghe nhạc và tin tức. Chúc các bạn học tốt!

 

Tài liệu/khóa học cần thiết:

 1. “Tự luyện IELTS Listening” http://ieltsplanet.info/course/tu-luyen-ielts-listening/
 2. “IELTS Reading đơn giản và hiệu quả” http://ieltsplanet.info/course/ielts-reading-don-gian-va-hieu-qua/
 3. “Giải mã Speaking 8.5” http://ieltsplanet.info/course/giai-ma-speaking-85/
 4. “Phương pháp đơn giản viết bài writing 8.0” http://ieltsplanet.info/course/phuong-phap-don-gian-viet-bai-ielts-writing-8-0/

Các bạn nên sắp xếp và dành trung bình 3 giờ một ngày để học và luyện tập. Sẽ có ngày các bạn sẽ học ít hơn hoặc nhiều hơn tùy vào nội dung bài học, và tùy theo các bạn có thể sắp xếp để tự luyện tập thêm. Các bạn cũng hãy tận dụng cơ hội được chữa bài Speaking và Writing 5 bài/1 tuần trên IELTS Planet để luyện tập và được góp ý để cải thiện kỹ năng.

 1. Sách IELTS Cambridge 8,9,10

 

Thời khóa biểu chi tiết trong 30 ngày

Tuần 1

Tuần 1, ngày 1:

Bài học:

 • Xem video “Giới thiệu chung về IELTS Listening và các kỹ thuật quan trọng” và “Giới thiệu chung về IELTS Reading”
 • Xem qua và ghi nhớ nội dung các dạng câu hỏi sẽ gặp trong Listening và Reading

Luyện tập:

 • Làm thử 1 bài test Reading và Listening trong vòng 2 tiếng như kỳ thi thật. Mục tiêu của bài test là để các bạn làm quen với cấu trúc đề thi của 2 kỹ năng trên nên các bạn không cần quá lo lắng về điểm số.

 

Tuần 1, ngày 2:

Bài học:

 • Xem video “Giới thiệu chung về IELTS Speaking” và “Giới thiệu chung về IELTS Writing” trong IETLS Xóa Mù.
 • Xem video “Phân tích từ khóa trong câu hỏi” – Reading

Luyện tập:

 • Làm “Bài tập” – Listening
 • Làm bài tập “Phân tích từ khóa trong câu hỏi” và xem video Chữa bài
 • Làm thử 1 bài test Speaking và Writing trong vòng 1 tiếng 30 phút như kỳ thi thật để làm quen với cấu trúc bài thi của 2 kỹ năng trên.

 

Tuần 1, ngày 3:

Bài học:

 • Xem video bài 2 “Phân tích kỹ thuật nghe số liệu”
 • Học Topic 1 “A person you admire” và Topic 2 “A family member you admire” – Speaking Task 2
 • Học 2 topic đầu tiên của Speaking Task 1

Luyện tập:

 • Làm bài tập “Phân tích kỹ thuật nghe số liệu”
 • Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải file luyện tập lên forum để được sửa bài.

 

Tuần 1, ngày 4:

Bài học:

 • Xem video “Tìm vị trí thông tin trong passage” – Reading
 • Xem video “Dạng bài Gap Filling 1 và 2” – Listening
 • Học Topic 3 “A fashionable person” – Speaking Task 2
 • Học 3 topic tiếp theo của Speaking Task 1

Luyện tập:

 • Làm bài tập “Dạng bài Gap Filling 1 và 2” – Listening
 • Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải file luyện tập lên forum để được sửa bài.

 

Tuần 1, ngày 5:

Bài học:

 • Xem video “Cách viết dạng bài Opinion” và phần Ôn Tập – Writing Task 2
 • Học Topic 4 “A famous person you want to meet” – Speaking task 2
 • Học 4 topic tiếp theo của Speaking Task 1.

Luyện tập:

 • Xem bài sửa Speaking.
 • Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải lên forum để được sửa bài.
 • Tự luyện viết dạng bài Opinion (Writing) bằng đề thi thật tùy ý. Sau đó tải lên forum để được chữa bài.

 

Tuần 1, ngày 6:

Bài học:

 • Xem video “Cách viết dạng bài Discuss” và phần Ôn Tập, video “Cách viết dạng bài Discuss Opinion” và phần Ôn Tập – Writing Task 2
 • Xem phần Ôn Tập: Chủ đề mô tả người – Speaking
 • Học 3 topic tiếp theo của Speaking Task 1.

Luyện tập:

 • Tự luyện tập viết dạng bài Discuss và Discuss Opinion – Writing task 2 bằng đề thi thật tùy ý. Sau đó tải bài lên forum để được chữa bài.
 • Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được sửa bài.
 • Xem bài sửa Speaking.
 • Xem bài sửa Writing Opinion

Print

Tuần 2

Tuần 2, ngày 1:

Bài học

 • Xem video “Dạng Gap Filling” và chữa bài tập Gap Filling – Reading
 • Xem video “Dạng bài Mutiple Choice 1 lựa chọn” – Listening
 • Học Topic 5 “Dream home” – Speaking Task 2 và 2 topic tiếp theo của Speaking Task 1

Luyện tập

 • Xem bài sửa Writing Discuss và Discuss Opinion
 • Làm bài tập Mutiple Choice 1 lựa chọn – Listening
 • Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải lên forum để được chữa bài.

 

Tuần 2, ngày 2:

Bài học:

 • Học topic 6 “A historic building” và topic 7 “A city/country you want to visit” – Speaking task 2 và 3 topic tiếp theo của Speaking task 1
 • Xem video “Dạng bài Mutiple Choice nhiều lựa chọn” – Listening

Luyện tập:

 • Làm bài tập Mutiple Choice nhiều lựa chọn – Listening
 • Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó up lên forum để chữa bài.
 • Xem bài sửa Speaking ngày 1

 

Tuần 2, ngày 3:

Bài học:

 • Xem video “Cách viết dạng bài Causes Solution” và phần Ôn Tập – Writing task 2
 • Xem video “Dạng Summary Filling” và chữa bài tập Summary Filling – Reading
 • Học 3 topic tiếp theo của Speaking task 1

Luyện tập:

 • Tự luyện viết dạng Causes Solution với đề thi thật. Sau đó up lên forum để chữa bài.
 • Xem bài sửa speaking ngày 2.

 

Tuần 2, ngày 4:

Bài học:

 • Học topic 8 “A place of natural beauty”, topic 9 “A trip you want to do again” và xem file ôn tập “Chủ đề mô tả một địa điểm” – Speaking Task 2
 • Học 3 topic tiếp theo của Speaking task 1

Luyện tập:

 • Xem bài sửa Writing Causes Solution.
 • Tự luyện tập Writing các dạng đã học với đề thi thật. Sau đó up lên forum để chữa bài.
 • Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải lên forum để chữa bài.

 

Tuần 2, ngày 5:

Bài học:

 • Học topic 10 “An event you attended”, topic 11 “An event that changed your life” và topic 12 “A time that you and your friend had a disagreement”
 • Xem video “Cách viết dạng bài 2 Part Question” và phần Ôn Tập – Writing task 2

Luyện tập:

 • Xem bài sửa Writing ngày 4
 • Xem bài sửa Speaking ngày 4
 • Tự luyện Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.
 • Tự luyện Writing dạng 2 Part Question với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài.

 

Tuần 2, ngày 6:

Bài học:

 • Học 5 topic tiếp theo của Speaking Task 1 và topic 13 “A memorable childhood experience” và topic 14 “A national festival”.
 • Xem video “True/False/Not given” và “Mutiple Choice” và phần chữa bài tương ứng – Reading

Luyện tập:

 • Xem bài sửa Writing ngày 5
 • Xem bài sửa Speaking ngày 5
 • Làm 1 đề Reading và Listening trong IELTS Cambridge 8
 • Tự luyện Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

ielts-4

Tuần 3

(Chúc mừng các bạn đã đi được nửa chặng đường chinh phục IELTS. Sau 2 tuần qua, các bạn đã làm quen với hầu hết các câu hỏi trong cả 4 kỹ năng. Hãy giữ cường độ luyện tập đều đặn mỗi ngày để đạt kết quả tốt nhất)

Tuần 3, ngày 1:

Bài học:

 • Học 3 topic tiếp theo của Speaking task 1 và topic 15 “A sport you like” và ôn tập chủ đề mô tả sự kiện trong quá khứ
 • Xem video “Dạng bài Matching” – Listening
 • Xem video “Dạng bài Matching” – Reading

Luyện tập:

 • Xem bài sửa Speaking
 • Tự luyện speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.
 • Làm bài tập Matching Listening
 • Làm 1 test Reading và Listening trong IETLS Cambridge 8

 

Tuần 3, ngày 2:

Bài học:

 • Xem video “Cách viết dạng bài Line Graph và Bar Chart” và phần ôn tập tương ứng
 • Học 3 topic tiếp theo của Speaking task 1 và topic 16, 17 – speaking task 2

Luyện tập:

 • Tự luyện Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.
 • Tự luyện Writing dạng line graph và bar chart với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài.

 

Tuần 3, ngày 3:

Bài học:

 • Xem video “Match headings” và “Match information with paragraphs” – Reading
 • Xem video “Labelling a graph” và “Labelling a diagram” – Listening
 • Học 4 topic tiếp theo của Speaking task 1

Luyện tập:

 • Xem bài sửa Speaking ngày 2
 • Xem bài sửa Writing ngày 2
 • Làm 1 test Reading và Listening trong IETLS Cambridge 8

 

Tuần 3, ngày 4:

Bài học:

 • Học 2 topic tiếp theo của Speaking task 1 và topic 18, 19, 20 – Speaking task 2
 • Xem video “Cách viết dạng Pie chart” và phần Ôn tập – writing task 1

Luyện tập:

 • Làm 1 test trong IELTS Cambridge 8
 • Tự luyện viết writing task1 dạng Pie chart và tải lên forum để được chữa bài

 

Tuần 3, ngày 5:

Bài học:

 • Học 4 topic tiếp theo của Speaking task 1 và topic 21, 22 – Speaking task 2
 • Xem video “Cách viết dạng Table” và phần Ôn tập – writing task 1

Luyện tập:

 • Làm 1 test Reading và Listening trong IETLS Cambridge 9
 • Tự luyện speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.
 • Tự luyện writing task 1 dạng Table với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài.
 • Xem bài sửa Writing ngày 4

 

Tuần 3, ngày 6:

Bài học:

 • Xem video “Cách viết dạng Process” và phần Ôn tập – writing task 1
 • Học topic 23,24 và phần ôn tập chủ đề mô tả một đối tượng – speaking task 2

Luyện tập:

 • Xem bài sửa Writing ngày 5
 • Xem bài sửa Speaking ngày 5
 • Làm 1 test Reading và Listening trong IETLS Cambridge 9
 • Tự luyện writing task 1 dạng bài Process và tải lên forum để được chữa bài

ielts-3

Tuần 4

Tuần 4, ngày 1:

Bài học:

 • Xem video “Cách viết dạng Map” và phần Ôn tập – writing task 1
 • Học topic 25,26,27 Speaking task 2 và 2 topic tiếp theo của speaking task 1

Luyện tập:

 • Làm 1 test Reading và Listening trong IETLS Cambridge 9
 • Tự luyện writing task 1 dạng Map và tải bài lên forum để được chữa bài
 • Tự luyện speaking với chủ đề đã học và tải bài lên forum để được chữa bài
 • Xem bài sửa dạng Process

 

Tuần 4, ngày 2:

Bài học:

 • Xem tất cả video bonus của Writing
 • Học 3 topic tiếp theo của speaking task 1 và topic 28 của Speaking task 2

Luyện tập:

 • Làm 1 test Reading và Listening trong IELTS Cambridge 9
 • Tự luyện writing cả 2 task với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài.
 • Xem bài sửa dạng Map
 • Xem bài sửa Speaking ngày 1

 

Tuần 4, ngày 3:

Bài học:

 • Học topic 28,29 của speaking part 2 và 2 topic đầu tiên của speaking part 3

Luyện tập:

 • Làm 1 test Reading và Listening trong IETLS Cambridge 10
 • Tự luyện Writing cả 2 task với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài
 • Tự luyện Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài
 • Xem bài sửa ngày 2

 

Tuần 4, ngày 4:

Bài học:

 • Học topic 30 của speaking part 2 và 3 topic tiếp theo của speaking task 3

Luyện tập:

 • Làm 1 test Reading và Listening trong IELTS Cambridge 10
 • Tự luyện writing cả 2 task với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài
 • Ôn tập các topic speaking còn yếu trong quá trình học
 • Xem bài sửa Writing ngày 3
 • Xem bài sửa Speaking ngày 3

 

Tuần 4, ngày 5:

Bài học:

 • Học 2 topic còn lại của speaking task 3

Luyện tập:

 • Làm 1 test Reading và Listening trong IETLS Cambridge 10
 • Tự luyện writing cả 2 task với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài
 • Ôn tập các topic speaking còn yếu trong quá trình học
 • Xem bải sửa Writing ngày 4

 

Tuần 4, ngày 6:

Luyện tập:

 • Làm 1 test Reading và Listening trong IETLS Cambridge 10
 • Tự luyện writing cả 2 task với đề thi thật
 • Ôn tập các topic speaking còn yếu trong quá trình học
 • Xem bài sửa Writing ngày 5

 

Nếu các bạn còn thời gian:

 • Hãy xem lại các từ vựng và cấu trúc câu đã học
 • Hãy xem lại các video về các lỗi sai các bạn thường gặp trong Reading và Listening
 • Luyện tập thêm sách IETLS Cambridge 11 và các sách IELTS khác
 • Luyện tập thêm writing và chủ đề speaking còn yếu và tải lên forum để được chữa bài, cải thiện kỹ năng liên tục
 • Thường xuyên nghe video của TED talks hay những kênh tương tự và tập viết chính tả hay ghi chú lại ý chính của từng video. Nếu có thể hãy tự thu âm và trình bày lại về nội dung của đoan video để chủ động sử dụng tất cả kiến thức đã học.

 

Trước ngày thi:

Các bạn đừng nên làm thêm bài test nào vì điểm số có thể sẽ khiến các bạn mất tinh thần trước kỳ thi. Hơn nữa, bộ não của các bạn cũng cần được nghỉ ngơi; vì vậy, hãy “actively” học tiếng Anh bằng cách nghe nhạc để xả stress. Bài thi IETLS kéo dài 3 tiếng (chưa tính Speaking), nên hãy chắc chắn rằng các bạn nạp đủ năng lượng vào buổi sáng trước khi làm thủ tục vào phòng thi. Các bạn cũng không cần mang theo nước, bút chì và tẩy vì các dụng cụ này sẽ được phát trong phòng thi. Nhưng hãy nhớ phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để làm thủ tục nhé. Chúc các bạn thi tốt!

January 6, 2017

2 responses on "Lịch trình học IELTS trong vòng 1 tháng"

 1. Profile photo of Hằng

  cho em xin cái link Ielts testing của Reading và Listenning ạ. Em không kiếm được link để thi

 2. Profile photo of Duong

  ad oi , forum o dau a??? cho em xin link dc ko?

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016