IELTS Planet - Học IELTS online

Premium IELTS 8.0 – Lộ trình học 1 tháng

You do not have access to this content. Puchase content for 3.000.000 đ 2.700.000 đ 12 tháng học kèm 3 months chữa bài

ielts

 1. Yêu cầu đầu vào:

Đây là lộ trình học dành do những bạn đã có căn bản 4-4.5 và đang tìm một lộ trình học rõ ràng để cover đủ 4 kỹ năng, cũng như kết hợp với luyện tập Writing và Speaking 100% Online, hướng đến Target Overall trên 7.0

 1. Tần suất học:

Lộ trình học gồm 6 ngày/tuần, trung bình 3 giờ/ngày. Xuyên suốt khóa học, các bạn sẽ làm quen với cấu trúc đề thi của từng kỹ năng, các dạng câu hỏi trong từng kỹ năng, và dành thời gian tự luyện tập.

 1. Phương pháp học:
 • Tự học 100% qua các video thu sẵn trong các khóa học.
 • Làm bài tập được chia theo dạng – đi kèm theo dưới mỗi Video.
 • Với 2 Skill Writing và Speaking – Viết và thu âm bài nói, up lên để được chấm và sửa bài.

Đừng lo lắng nếu bạn cảm thấy một trong những bài học này vượt quá khả năng của mình, vì mục đích của lộ trình này là tập trung giúp các bạn tìm hiểu dạng câu hỏi trong từng kỹ năng, và nắm vững lại cấu trúc ngữ pháp cần thiết thường được sử dụng trong các bài thi IELTS.

 1. Các gói khóa học sử dụng được lộ trình này:

5. Tài liệu sử dụng trong lộ trình này:

Tuần 1

Ngày 2 Tuần 1
Ngày 3 Tuần 1
Ngày 4 Tuần 1
Ngày 5 Tuần 1
 •  Học 3 topic tiếp theo của Speaking task 2
 •  Học 2 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking Task 1
 • Xem bài sửa Speaking.
 • Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải lên forum để được sửa bài.
Ngày 6 Tuần 1
You do not have access to this content. Puchase content for 3.000.000 đ 2.700.000 đ 12 tháng học kèm 3 months chữa bài
 • Học 4 topic tiếp theo của Speaking Task 1
 •  Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được sửa bài.
 •  Xem bài sửa Speaking.
You do not have access to this content. Puchase content for 3.000.000 đ 2.700.000 đ 12 tháng học kèm 3 months chữa bài
IELTS Planet - Học IELTS online 2016