IELTS Planet - Học IELTS online

Premium IELTS 8.0 – Lộ trình học 1 tháng (IELTS General)

ielts-dinh-cu_02

  1. Yêu cầu đầu vào:

Đây là lộ trình học dành do những bạn đã có căn bản 4-4.5 và đang tìm một lộ trình học rõ ràng để cover đủ 4 kỹ năng, cũng như kết hợp với luyện tập Writing và Speaking 100% Online, hướng đến Target Overall trên 7.0

  1. Tần suất học:

Lộ trình học gồm 6 ngày/tuần, trung bình 3 giờ/ngày. Xuyên suốt khóa học, các bạn sẽ làm quen với cấu trúc đề thi của từng kỹ năng, các dạng câu hỏi trong từng kỹ năng, và dành thời gian tự luyện tập.

  1. Phương pháp học:
  • Tự học 100% qua các video thu sẵn trong các khóa học.
  • Làm bài tập được chia theo dạng – đi kèm theo dưới mỗi Video.
  • Với 2 Skill Writing và Speaking – Viết và thu âm bài nói, up lên để được chấm và sửa bài.

Đừng lo lắng nếu bạn cảm thấy một trong những bài học này vượt quá khả năng của mình, vì mục đích của lộ trình này là tập trung giúp các bạn tìm hiểu dạng câu hỏi trong từng kỹ năng, và nắm vững lại cấu trúc ngữ pháp cần thiết thường được sử dụng trong các bài thi IELTS.

  1. Các gói khóa học sử dụng được lộ trình này:

5. Tài liệu sử dụng trong lộ trình này:

 

Tuần 1

Ngày 1

Xem video “Giới thiệu chung về IELTS Listening và các kỹ thuật quan trọng” trong khóa học “Tự luyện IELTS Listening”

Làm thử 1 bài test Listening trong vòng 2 tiếng như kỳ thi thật

Xem qua và ghi nhớ nội dung các dạng câu hỏi sẽ gặp trong Listening trong mục lục các khóa học tương ứng

Xem video “Giới thiệu chung về IELTS Reading” trong khóa học “Giới thiệu về General Training IELTS” và “IELTS Reading đơn giản và hiệu quả”

Xem qua và ghi nhớ nội dung các dạng câu hỏi sẽ gặp trong  Reading trong mục lục các khóa học tương ứng

Làm thử 1 bài test Reading trong vòng 2 tiếng như kỳ thi thật

Ngày 2

Xem video “Phân tích từ khóa trong câu hỏi” – Reading

Làm bài tập “Phân tích từ khóa trong câu hỏi” và xem video Chữa bài – Reading

Xem video “Giới thiệu chung về IELTS Speaking”  trong khóa học “Giới thiệu về General Training IELTS”

Làm thử 1 bài test Speaking trong vòng 30 phút như kỳ thi thật để làm quen với cấu trúc bài thi của 2 kỹ năng trên.

 

Xem video “Giới thiệu chung về IELTS Speaking” và “Giới thiệu chung về IELTS Writing” trong khóa học “Giới thiệu về General Training IELTS”

[Dành riêng cho Premium 2017] – Tham khảo writing task 2, lesson 1, lesson 2, lesson 3, lesson 4 của ielts-simon

Làm thử 1 bài test Writing trong vòng 1 tiếng như kỳ thi thật để làm quen với cấu trúc bài thi của 2 kỹ năng trên.

Ngày 3

Xem video bài 2 “Phân tích kỹ thuật nghe số liệu” – Listening

Làm bài tập “Phân tích kỹ thuật nghe số liệu” – Listening

Học phần Ôn Tập chủ đề mô tả người để học từ vựng và học 2 bài tùy chọn cùng chủ đề Speaking Task 2

Học 2 topic tùy chọn của Speaking Task 1

[Dành riêng cho Premium 2017] – Tham khảo video speaking lesson 3 cùng chủ đề mô tả người của ielts-simon

Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải file luyện tập lên forum để được sửa bài.

Ngày 4

Xem video “Dạng bài Gap Filling 1” và làm bài tập – Listening

Xem video “Dạng bài Gap Filling 2” và làm bài tập – Listening

Học 3 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking Task 1

[Dành riêng cho Premium 2017] – Tham khảo video speaking lesson 2 của ielts-simon

Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải file luyện tập lên forum để được sửa bài

Ngày 5

Học 3 topic tiếp theo của Speaking task 2

Học 2 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking Task 1

Xem bài sửa Speaking.

Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải lên forum để được sửa bài.

Xem video “Cách viết dạng bài Opinion” và phần Ôn Tập – Writing Task 2

[Dành riêng cho Premium 2017] – Tham khảo thêm video writing task 2 lesson 5, lesson 6 của ielts-simon

Tự luyện viết dạng bài Opinion (Writing) bằng đề thi thật tùy ý. Sau đó tải lên forum để được chữa bài.

 

Ngày 6

Xem video “Cách viết dạng bài Discuss” và phần Ôn Tập, video “Cách viết dạng bài Discuss Opinion” và phần Ôn Tập – Writing Task 2

[Dành riêng cho Premium 2017] – Tham khảo video writing task 2, lesson 7 của ielts-simon

Tự luyện tập viết dạng bài Discuss và Discuss Opinion – Writing task 2 bằng đề thi thật tùy ý. Sau đó tải bài lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa Writing Opinion

Học 4 topic tiếp theo của Speaking Task 1

Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được sửa bài.

Xem bài sửa Speaking.

You do not have access to this content. Puchase content for 3.000.000 đ 2.700.000 đ 12 tháng học kèm 3 months chữa bài
IELTS Planet - Học IELTS online 2016