IELTS Planet - Học IELTS online

Luyện tập phần 1 bài thi Nói IELTS (P1) – IELTS Speaking

Nếu bạn đang tìm một số bài thực hành nói cho phần 1 IELTS, dưới đây là một ý tưởng đơn giản có thể giúp bạn cải thiện kĩ năng của mình. Bạn chỉ cần tập nói về những câu hỏi tương tự nhau theo những cách hơi khác nhau.


rawpixel-com-250087


Việc này sẽ giúp bạn như thế nào? Bạn sẽ có thể dễ bị bí khi cố gắng tìm câu trả lời hoàn hảo cho một câu hỏi và cố gắng lặp lại điều đó khi bạn đi thi. Việc đó sẽ gây áp lực nhiều hơn cho bạn – đặc biệt là khi bạn nhận được một câu hỏi hơi bất ngờ. Phương pháp này khác. Bạn thử nghiệm bằng cách:

 • Ý tưởng về những thứ khác nhau mà bạn có thể nói
 • Những cách khác nhau để mở rộng câu trả lời của bạn – kĩ năng chính trong phần 1

Việc này có thể giúp bạn tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi bất ngờ và những câu hỏi bạn đã chuẩn bị.


       1. Ý tưởng chính – thử những cách khác nhau để nói nhiều hơn

Những gì mà tôi đề nghị bạn là bạn thử trả lời cùng một câu hỏi theo 3 cách khác nhau. Dưới đây là 3 khả năng.

 1. Thêm vào chi tiết
 2. Nói về những khoảng thời gian khác nhau
 3. Đưa ra lí do

Bạn không cần phải thực hiện đầy đủ danh sách này! Có rất nhiều cách trả lời câu hỏi. Thay vào đó, nó cho bạn thấy rằng nếu bạn nghĩ theo những cách khác nhau, bạn có thể tìm được nhiều thứ để nói hơn. Thực hiện bài tập này đầy đủ và bạn sẽ sớm nhận thấy rằng bạn có nhiều thứ để nói hơn thậm chí với cả những câu hỏi đơn giản.

Xem các câu trả lời mẫu cho câu hỏi “What do you study?” (Bạn học gì?)


>> Detail (Chi tiết)

 • I’m majoring in English but I’m also doing French as my minor and taking one or two optional courses in Spanish. We spend most of our time on literature but there are also some modules in language too.
  (Chuyên ngành của tôi là tiếng Anh nhưng tôi cũng học tiếng Pháp như ngôn ngữ thứ hai và tham gia một hoặc hai khóa học tự chọn bằng tiếng Tây Ban Nha. Chúng tôi dành hầu hết thời gian cho môn văn nhưng cũng có một số học phần về ngôn ngữ.)

 >> Different times (Những khoảng thời gian khác nhau)

 • I’m currently doing a degree at Nottingham Uni – it’s in English . But I’ve only been doing that for a couple of months now. Before that I was at Shanghai Central University where I also studied English – the difference is that there most of the course focussed on the language and not literature.
  (Hiện tôi đang theo học ở đại học Nottingham – bằng tiếng Anh. Nhưng tôi chỉ mới học được một vài tháng. Trước đó tôi cũng học tiếng Anh ở Đại Học Trung Ương Thượng Hải – khác biệt là ở đó hầu hết các khóa học đều tập trung vào ngôn ngữ chứ không phải văn học.)

 >> A reason (Một lí do)

 • I’m actually studying English. I chose to do that as I’ve always enjoyed literature and it’s also a chance to take my language to another level. I’ve always wanted to learn to speak a language really fluently and in the end it should help me find a well-paid job.
  (Thực ra tôi đang học tiếng Anh. Tôi chọn nó vì tôi luôn thích văn học và đó cũng là cơ hội để nâng cao trình độ ngôn ngữ của tôi. Tôi luôn muốn học nói một ngôn ngữ thực sự trôi chảy và cuối cùng nó sẽ giúp tôi tìm được một công việc được trả lương cao.)

       2. Ghi chú nhanh

Đừng lo lắng về việc cố gắng nói về những thứ hoàn toàn khác nhau mỗi lần nói. Đó không thực sự là mục tiêu. Trong thực tế, nhiều câu trả lời của bạn sẽ khá giống nhau và có những thông tin tương tự nhau. Thay vào đó, những gì sẽ xảy ra là mỗi lần bạn thay đổi câu trả lời, bạn sẽ tìm được một cách khác để nói về cùng một thứ.

Luyện đủ bài tập này và quá trình mở rộng câu trả lời của bạn sẽ trở thành “second nature” (bản năng thứ hai) – một việc gì đó mà bạn làm tự động.


(Còn nữa)


Người dịch: Hải Linh

Nguồn: dcielts.com

 

Tháng Sáu 14, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019