IELTS Planet - Học IELTS online

Mệnh đề phân từ (Participle Clause) – IELTS Writing


Mệnh đề phân từ là một loại mệnh đề trạng ngữ mà trong đó chúng đưa ra các thông tin thêm (như lý do, thời gian, điều kiện, hoặc kết quả) đối với một câu. Chúng thường được dùng trong văn viết chính thống, và do đó, chúng có thể giúp bổ sung nhiều thông tin hữu ích cho bài luận IELTS Writing của bạn.

1. Mệnh đề phân từ là gì?

Đơn giản mà nói, một mệnh đề phân từ thường xuất hiện ở đầu một câu, dùng phân từ hiện tại hoặc quá khứ, nhưng đề cập đến chủ ngữ của nó trong mệnh đề sau. Thông tin ở mệnh đề này phải liên quan trực tiếp và mật thiết với chủ ngữ của mệnh đề chính. Ví dụ: Started in 1979, China’s One Child Policy was aimed at reducing the rate of population growth. (Được tiến hành vào năm 1979, Chính sách một con của Trung Quốc nhắm tới việc giảm thiểu tỉ lệ tăng dân số.)

Bạn có thể thấy rằng, mệnh đề thứ nhất không có chủ ngữ nào. Tuy nhiên, chủ ngữ xuất hiện ở đầu mệnh đề sau – “China’s One Child Policy.” Câu này có thể viết lại thành: China’s One Child Policy started in 1979. It was aimed at reducing the rate of population growth(Chính sách một con của Trung Quốc được tiến hành vào năm 1979. Nó nhắm tới việc giảm thiểu tỉ lệ tăng dân số.)

Do đó, mệnh đề phân từ vừa giúp ta kết hợp hai câu đơn thành một câu ghép, vừa làm tăng tính chính thống của bài viết. Đây là lý do chúng ta dùng mệnh đề phân từ.


2. Cách dùng mệnh đề phân từ

Một mệnh đề phân từ sẽ bắt đầu với phân từ hiện tại hoặc quá khứ:

 • Unwilling to move to the cities, many old people are left in the countryside with little financial support. (Vì không bằng lòng chuyển vào thành phố, rất nhiều người già bị bỏ lại ở vùng quê với rất ít hỗ trợ tài chính.)
 • Angered by the recent changes, many voters are turning against the president. (Do bất bình với những sự thay đổi gần đây, rất nhiều người bầu cử đã quay lưng với tổng thống.)

Bạn có thể thấy rằng trong những ví dụ trên, các phân từ (unwilling = phân từ hiện tại, angered = phân từ quá khứ) liên quan trực tiếp đến chủ ngữ.


3. Ví dụ trong IELTS

Các bạn xem thử một số ví dụ bài viết IELTS Writing Task 2 sau nhé. Đề bài: Many criminals commit crimes shortly after being released from prison. What are the causes of this problem? What are some solutions?

Đối với đề bài này, ta có cơ hội sử dụng mệnh đề phân từ bằng rất nhiều cách. Dưới đây là một vài ví dụ:

 • Unable to find a job, the former prisoners return to a life of crime. (Vì không thể tìm được việc, các cựu phạm nhân quay trở lại con đường tội ác.)
 • Finding life on the outside difficult, these people turn to an easy opportunity for money. (Nhận ra rằng cuộc sống bên ngoài quá khó khăn, những người này tìm đến những cơ hội kiếm tiền dễ dàng.)
 • Presented with few options, prisoners sometimes look to petty crime to survive. (Trước mắt có quá ít lựa chọn, phạm nhân đôi khi phải ăn cắp hoặc móc túi để sống qua ngày.)
 • Shunned by society, ex-prisoners struggle to make a living. (Bị xa lánh bởi xã hội, các cựu tù nhân phải vật lộn để kiếm sống.)
 • Knowing that they have to work harder than most people to get a job, some of these men turn back to a life of crime in order to get an income. (Vì biết rằng họ phải chăm chỉ hơn nhiều người để tìm được việc, một số người quay trở lại với cuộc sống phạm tội để kiếm thu nhập.)

Lưu ý rằng trong ví dụ cuối, tác giả dùng từ “knowing”. Động từ “know” được cọi là động từ không tiếp diễn, do đó, chúng ta ít khi dùng với đuôi – ing. Tuy nhiên, với mệnh đề phân từ, bạn có thể thêm – ing vào các động từ không tiếp diễn (non-continuous verbs):

 • Being unable to provide for their families, many recently released prisoners feel a sense of shame. (Vì không có khả năng chu cấp cho gia đình, rất nhiều tù nhân mới được thả cảm thấy xấu hổ.)
 • Believing that they are unlike to succeed any other way, some prisoners look to a life of crime as their only option. (Vì tin rằng họ không còn cách nào khác để đạt được thành công, một vài tù nhân tìm đến cuộc đời phạm tội như cách duy nhất của họ.)

4. Lưu ý

Các mệnh đề phân từ rất hữu ích vì chúng diễn đạt thông tin một cách gọn ghẽ; tuy nhiên, mối quan hệ giữa các phần của câu cần phải rõ ràng, nếu không nó sẽ trở nên khó hiểu. Hãy chắc chắn rằng chữ đầu tiên của câu cũng nhận chủ ngữ của mệnh đề chính làm chủ ngữ, nếu không, bạn sẽ gặp phải trường hợp lẫn lộn phân từ:

 • Causing a great deal of pollution, people often use cars to drive to work. (Vì gây ra một lượng ô nhiễm lớn, mọi người thường lái ô tô đi làm.)
 • Causing a great deal of pollution, cars are still the main choice for people getting to work. (Dù gây ra một lượng ô nhiễm lớn, ô tô vẫn là sự lựa chọn phổ biến của nhiều người đi làm.)
 • People often use cars to drive to work, although they cause a lot of pollution. (Mọi người thường lái ô tô đi làm, mặc dù chúng dẫn đến nhiều ô nhiễm)

Bạn cũng không nên lạm dụng mệnh đề phân từ vì như vậy có thể không tự nhiên và rườm rà quá mức.


Người dịch: Linh Chi

Nguồn dịch: ted-ielts

Tháng Hai 12, 2018

0 responses on "Mệnh đề phân từ (Participle Clause) - IELTS Writing"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2016