IELTS Planet - Học IELTS online

Mẹo và chiến thuật cho dạng bài Đúng, Sai, Không có thông tin (P2) – IELTS Reading

vadim-sherbakov-277610


       3. Top 10 mẹo vặt

 • Hãy bỏ qua những gì bạn biết về chủ đề và đừng suy diễn. Hãy trả lời chỉ dựa vào đoạn văn.
 • Xác định các từ vựng có thể chứng minh các định nghĩa, ví dụ, “some” (một vài), “all” (tất cả), “mainly” (chủ yếu), “often” (thường xuyên), “always” (luôn luôn) và “occasionally” (Thỉnh thoảng). Những từ này xuất hiện để kiểm tra xem bạn đã đọc cả đoạn văn hay chưa bởi vì nó có thể thay đổi nội dung của đoạn văn. Ví dụ, “Coca-Cola has always made its drinks in the U.S.A.” (Coca-Cola đã luôn sản xuất sản phẩm nước uống của mình ở Mỹ) có ý nghĩa khác với “Coca-Cola has mainly made its drinks in the U.S.A.” (Coca-Cola chủ yếu sản xuất sản phẩm nước uống của mình ở Mỹ).
 • Hãy cẩn thận khi bạn thấy các động từ chứng minh các định nghĩa, như “suggest” (gợi ý), “claim” (cho rằng), “believe” (tin rằng)  and “know” (biết rằng). Ví dụ, “The man claimed he was a British citizen” (Một người đàn ông cho rằng rằng anh ta là công dân Anh) có ý nghĩa khác với “The man is a British citizen” (Anh ta là công dân Anh).
 • Sẽ luôn luôn có ít nhất một đáp án là một trong 3 câu trả lời. Nếu như bạn không có ít nhất là 1 đáp án nào “true” (đúng), “false” (sai) và “not given” (không có thông tin) thì hiển nhiên bạn đã có ít nhất 1 đáp án sai.
 • Đừng đọc lướt / tìm từ khóa trong đoạn văn để tìm câu trả lời cuối cùng. Bạn sẽ phải đọc các đoạn văn phù hợp một cách cẩn thận để có thể hiểu ý của tác giả.
 • Đừng tìm kiếm từ vựng giống nhau với các định nghĩa. Bạn cũng nên chú ý tìm các từ đồng nghĩa. Hãy nhớ rằng bạn đang tìm ý nghĩa tương đồng, không phải từ vựng.
 • Nếu như bạn không tìm thấy thông tin cần tìm, thì nó hiển nhiên là “not given” (không có thông tin). Đừng lãng phí thời gian tìm kiếm những gì không có.
 • Nếu như bạn không biết đáp án nào là “not given” (không có thông tin). Đó là điều hiển nhiên vì đáp án không có.
 • Các đáp án sẽ có thứ tự xuất hiện giống trong đoạn văn. Đừng lãng phí thời gian quay lại. Hãy đọc tiếp.
 • Câu hỏi YES/NO/NOT GIVEN sẽ khác biệt vì nó liên hệ với suy luận. Câu hỏi TRUE/FALSE/NOT GIVEN chỉ liên hệ với sự chính xác.

    4. Chiến lược cho bài True, False, Not Given 

Đây là chiến thuật gợi ý. Sẽ có nhiều chiến thuật khác nhau và bạn nên sử dụng chiện thuật mà bạn cảm thấy thoải mái. Bạn có thể thay đổi chiến thuật cho phù hợp

 • Luôn đọc kỹ hướng dẫn cẩn thận và chắc chắn dạng câu hỏi là TRUE/FALSE/NOT GIVEN hay là dạng câu hỏi YES/NO/NOT GIVEN
 • Đọc hết các định nghĩa cẩn thận, cố gắng hiểu ý nghĩa cả câu thay vì chú ý đến từ khóa. Tìm kiếm các từ có ý nghĩa xác nhận như “some” (một vài) hoặc “always” (luôn luôn).
 • Hãy cố gắng suy nghĩ các từ đồng nghĩa có thể có trong đoạn văn. Nó sẽ giúp bạn xác định đoạn văn tương ứng.
 • Xác định định nghĩa với đoạn văn tương ứng.
 • Tập trung vào định nghĩa một lần nữa và cẩn thận đọc đoạn tương ứng để xác định “true” (đúng) hay “false” (sai). Hãy nhớ ý nghĩa phải giống nhau hoàn toàn nếu nó là “true” (đúng).
 • Gạch dưới các từ cho bạn câu trả lời, nó sẽ giúp bạn tập trung và bạn có thể kiểm tra lại sau, Một lần nữa, hãy cẩn thận nếu không có các từ xác định trong câu.
 • Nếu bạn không thể kiếm được câu trả lời, hãy chọn “not given” (không có thông tin) và tiếp tục câu kế tiếp.
 • Nếu như bạn không chắc hoặc không tìm thấy câu trả lời, hãy chọn “not given” (không có thông tin).

Xem Mẹo và chiến thuật cho dạng bài Đúng, Sai, Không có thông tin (P1)


Người dịch: Đức

Nguồn: www.ieltsadvantage.com

May 29, 2018

0 responses on "Mẹo và chiến thuật cho dạng bài Đúng, Sai, Không có thông tin (P2) – IELTS Reading"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016