IELTS Planet - Học IELTS online

Ngo Tu Nhien – Overall 7.0: “… basic đến advance chắc mất 2 – 3 năm”

Ngo Tu Nhien

Công việc hiện tại: Kinh doanh IT

Bạn biết đến IELTS Planet bằng cách: Được bạn bè giới thiệu

Bạn bắt đầu học tại IELTS Planet: 1 – 3 tháng

Bạn đã tham gia khoá học: Reading Quang Thắng

Kết quả: Writing: 7.0 – Reading: 7.0 – Speaking: 7.0 – Listening: 7.0 – Overall: 7.0

Chia sẻ:

Quang Thắng tóm tắt rất hay và cô đọng. Trước đây, reading của tôi rất tệ, sau khi học, khả năng tăng lên, nhất là về phần method. Tuy nhiên phải luyện tập thật nhiều với method ấy thì mới tăng band được. IELTS 7.0 cho từng kỹ năng là ước muốn cuối cùng của tôi. Rất cảm ơn các bạn.

– Nếu bạn chưa từng biết đến và học IELTS Planet, thì hành trình học IELTS của bạn sẽ như thế nào?

Từ Basic tới Advance sẽ mất đến 2 – 3 năm.

May 30, 2017

0 responses on "Ngo Tu Nhien - Overall 7.0: "... basic đến advance chắc mất 2 - 3 năm""

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016