IELTS Planet - Học IELTS online

Những chủ đề phổ biến trong IELTS: Công nghệ (P1) – Tự học IELTS

kevin-364843-unsplash


Công nghệ là một trong những chủ đề phổ biến nhất trong IELTS bởi nó có thể xuất hiện trong bất kì phần nào của bài thi. Hơn nữa, công nghệ là một phần trong cuộc sống hàng ngày nên nó là chủ đề bạn phải nằm thuộc lòng. Vậy thì hãy tìm hiểu xem cách nó xuất hiện trong bài thi thế nào và từ vựng nào về công nghệ bạn cần phải ôn luyện kĩ trong quá trình tự học IELTS.


1. Chủ đề công nghệ trong phần thi nói IELTS Speaking

Có nhiều câu bạn có thể được hỏi về lĩnh vực công nghệ trong bài thi nói IELTS Speaking. Đây là một vài vì dụ.

Phần một

 • How often do you use Internet? (Bạn có thường sử dụng Internet không?)
 • How much time do you spend using a computer at work or at home? (Bạn dành bao nhiêu thời gian để sử dụng máy tính ở nơi làm việc hoặc ở nhà?)
 • Do you enjoy using technology? (Bạn có thích sử dụng công nghệ không?)
 • Do you own a computer? (Bạn có sở hữu máy tính riêng không?)
 • What do you mainly use a computer for? (Bạn chủ yếu dùng máy tính để làm gì?)
 • Do you use the Internet for your studies? (Bạn có dùng Internet để học không?)
 • Has the internet made your job / studies easier? (Internet có giúp công việc/ việc học của bạn dễ dàng hơn không?)
 • Have you ever taken a course to improve your computer skills? (Bạn đã từng tham gia khóa học nào để cải thiện kĩ năng vi tính của mình chưa?)
 • Do you use any gadgets on a daily basis? (Bạn có sử dụng thiết bị nào hằng ngày không?)
 • Which device do you prefer to use for browsing the internet? (Bạn thích sử dụng thiết bị nào hơn để lướt Internet?)

Phần hai

Bạn phải nói được về những loại vật dụng công nghệ phổ biến bởi vì bạn có thể được yêu cầu mô tả một loại công nghệ bạn thường dùng, hoặc một loại thiết bị.


Phần ba

 • What kind of technological developments have made the biggest impact on our lives? (Sự phát triển công nghệ nào đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chúng ta?)
 • Do you think people rely too much on modern technology? (Bạn có nghĩ là người ta phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ hiện đại không?)
 • Do you think we need to know much about computers? (Bạn có nghĩ là chúng ta cần học nhiều về máy tính không?)
 • How do computers affect our everyday life? (Máy tính ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống hằng ngày của chúng ta?)
 • Do you agree that some people use technology for communication too much? (Bạn có đồng tình là một số người sử dụng công nghệ để giao tiếp quá nhiều?)
 • Do computers make it much easier to study? (Máy tính khiến việc học dễ dàng hơn đúng không?)
 • Would you agree that the rapid development of digital technology has had a positive impact on the world of work? (Bạn có đồng ý rằng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số đã ảnh hưởng tích cực đến thế giới công việc?)
 • What is the most important piece of technology in our lives? (Loại công nghệ nào quan trọng nhất trong cuộc sống chúng ta?)
 • How effective is the use of computers in the classroom? (Việc sử dụng máy tính trong lớp học hiệu quả như thế nào?)
 • Do you think that the rate of technological expansion will slow down in the years to come? (Bạn có nghĩ là tốc độ phát triển công nghệ sẽ chậm lại trong những năm tới?)
 • What do you think are the important things people need to learn when they start using computers? (Bạn nghĩ điều quan trọng nhất người ta cần học khi bắt đầu sử dụng máy tính là gì?)
 • Do you think men and women view technological devices differently? (Bạn có nghĩ là đàn ông và phụ nữ nhìn nhận thiết bị công nghệ theo cách khác nhau?)

Việc trả lời bất kì câu nào trong những câu hỏi này sẽ tạo cơ hội để bạn phô trương từ vựng về công nghệ của mình.


2. Chủ đề công nghệ trong phần thi nghe IELTS Listening

Tất nhiên là bài thi nghe IELTS Listening có thể bao gồm thông tin về công nghệ. Tuy nhiên, nó không thể quá chuyên sâu và bạn chỉ cần biết vài từ căn bản. Đây là một vài ví dụ về những chủ đề công nghệ trong bài thi nghe IELTS.


Người dịch: Thủy Ngân

Nguồn: ted-ielts.com

Tháng Ba 2, 2018

0 responses on "Những chủ đề phổ biến trong IELTS: Công nghệ (P1) - Tự học IELTS"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2019