IELTS Planet - Học IELTS online

Những chủ đề phổ biến trong IELTS: Công nghệ (P2) – Tự học IELTS

artem-sapegin-180146-unsplash


3. Chủ đề công nghệ trong bài thi viết IELTS Writing

Công nghệ có thể xuất hiện ở bất kì phần nào của bài thi IELTS nhưng xác suất cao hơn ở phần viết IELTS Writing Task 2. Đây là một số câu hỏi ví dụ:

  • Nowadays the way many people interact with each other has changed because of technology. In what ways has technology affected the types of relationships that people make? Has this been a positive or negative development?

(Ngày nay, cách mọi người tương tác với nhau đã thay đổi bởi công nghệ. Bằng cách nào công nghệ đã ảnh hưởng tới những mối quan hệ mà con người tạo ra? Đây là sự phát triển tích cực hay tiêu cực?)

  • When a country develops its technology, the traditional skills and ways of life die out. It is pointless to try and keep them alive. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

(Khi một đất nước phát triển công nghệ, những kĩ năng và lối sống truyền thống dần biến mất. Việc cố gắng giữ chúng tồn tại là vô ích. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?)

  • Some people argue that technological inventions, such as smartphones, are making people less socially active. Do you agree or disagree?

(Một số người cho rằng những phát minh công nghệ như điện thoại thông minh đang khiến con người ít chủ động xã hội hơn. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)


Hãy cẩn thận khi trả lời những câu hỏi này. Nhiều từ vựng về công nghệ bạn học trực tuyến  thì hơi không trịnh trọng (informal). Những từ vựng liên quan đến phương tiện truyền thông xã hội nói riêng không phù hợp với một bài luận trịnh trọng. Nó không phải là tiếng Anh tồi nhưng bạn có thể bị điểm thấp vì không sử dụng ngôn ngữ đủ học thuật (academic) .


4. Chủ đề công nghệ trong phần thi đọc IELTS Reading

Công nghệ là một chủ đề phổ biến đến khó tin trong bài thi đọc. Những từ vựng về công nghệ chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn. Đây là một vài bài thi ví dụ bạn có thể thấy trên các trang web khác:

  • Technology & Crime (Công nghệ và tội phạm)
  • Hard Disk Technology (Công nghệ ổ cứng)
  • Is Science Dangerous? (Khoa học có nguy hiểm không?)
  • Art & Technology (Nghệ thuật & Công nghệ)

5. Học từ vựng về chủ đề công nghệ cho IELTS

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu tất cả các phần có thể trong bài thi IELTS mà kiến thức về từ vựng công nghệ có thể giúp ích. Đây là bài PPT tôi đã thực hiện gần đây để cung cấp cho bạn vài từ vựng về công nghệ quý giá. Nó khá cập nhật (năm 2017) nhưng nhớ rằng kiểu ngôn ngữ này sẽ nhanh chóng lỗi thời thôi! Một vài trường nơi tôi từng làm việc có sách giáo khoa dạy học sinh về“surfing the net” (lướt mạng) – không ai còn dùng nó nữa trong 20 năm nay! Những trường khác dạy về băng cát-sét và đĩa CD như thể chúng là công nghệ hiện đại. Ngôn ngữ phát triển nhanh chóng và bạn cần biết những từ và cụm từ mới nhất. Việc nắm vững điều này sẽ làm cho giám khảo ấn tượng.


Xem Những chủ đề phổ biến trong IELTS: Công nghệ (P1)


Người dịch: Thủy Ngân

Nguồn: ted-ielts.com

Tháng Ba 2, 2018

0 responses on "Những chủ đề phổ biến trong IELTS: Công nghệ (P2) - Tự học IELTS"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2019