IELTS Planet - Học IELTS online

Những đặc trưng trong Tiếng Anh của người Canada – Tự học IELTS

Tiếng Anh Canada là một loại phương ngữ của tiếng Anh, được sử dụng ở Canada. Từ “Canadianism” dùng để chỉ những từ hoặc cụm từ có nguồn gốc từ Canada, hoặc mang ý nghĩa đặc biệt ở Canada. “Cái đặc trưng rất Canada ở trong tiếng Anh của họ,” theo nhà ngôn ngữ học Richard W. Bailey, “không nằm ờ những đặc điểm ngôn ngữ độc nhất chỉ có trong tiếng Anh của nước này (mặc dù có khá nhiều) mà nằm ở sự kết hợp hài hòa những đặc điểm của tiếng Anh ở các nơi khác với nhau.” (English as a World Language, 1984).


silvestri-matteo-175762


Mặc dù tiếng Anh-Canada có nhiều điểm giống với tiếng Anh-Mỹ, nó cũng có nhiều đặc điểm giống với tiếng Anh của người dân Anh.

Các dẫn chứng

“Tiếng Anh-Canada có những điểm khác biệt với tiếng Anh-Anh và Anh-Mỹ. Vừa hòa hợp lại vừa tách biệt với Tiếng Anh nơi chính quốc, tiếng Anh-Canada, dù trước đây đã từng bị cười nhạo bởi những tầng lớp thượng lưu khi đến viếng thăm Canada, giờ đây đã được ghi chép trong từ điển tiếng Canada, được coi là ngôn ngữ hợp pháp của đất nước…”

“Những người dân Canada nhận thức được nét độc đáo của thứ tiếng mà họ nói, sẽ ít nghĩ rằng cách dùng từ của mình sai, nhất là khi họ phải rất vất vả để tìm một từ, một cách viết, hoặc một cách phát âm tương tự trong các từ điển Anh-Anh hoặc Anh-Mỹ. Và cũng như thế, họ sẽ ít cho rằng người khác đang mắc lỗi nếu người đó nói một phương ngữ khác của tiếng Anh và sử dụng những từ không thông dụng, hay nói ra một cách phát âm nghe lạ tai…”

(Margery Fee and Janice McAlpine, Guide to Canadian English Usage, 2nd ed. Oxford University Press, 2007)


Từ vựng và ngữ âm trong tiếng Anh-Canada

“Về các biến thể của từ vựng, tiếng Anh-Canada có nhiều tương đồng với tiếng Anh-Mỹ hơn là với tiếng Anh-Anh. Tuy nhiên, có một lượng nhỏ các từ chỉ xuất hiện duy nhất trong tiếng Anh-Canada, đã cho thấy rằng đây không phải là một thứ tiếng được tạo nên từ sự trộn lẫn giữa tiếng Anh-Mỹ và Anh-Anh. Những từ “Canadianisms” như bachelor apartment, bank machine, chesterfield, eavestrough, grade one, parkade, runners hoặc running shoes, scribbler, washroom không phải chỉ là những tên gọi cho những thứ thường được tìm thấy ở Canada, mà còn là cách nói của người Canada cho những thứ thông dụng nhưng mang một cái tên khác ở bên ngoài quốc gia của họ (hãy so sánh với Anh-Mỹ studio apartment, ATM, couch, gutters, first grade, parking garage, sneakers / tennis shoes, notebook, restroom; hay Anh-Anh flat / bed-sit, cash dispenser, settee, gutters, first form, car park, trainers, exercise book, lavatory / loo).”


“Về mặt ngữ âm, tiếng Anh-Canada cũng tương đồng với tiếng Anh-Mỹ hơn nhiều so với tiếng Anh-Anh; trên thực tế, theo thống kê về các biến thể của những cách phát âm phổ biến, tiếng Anh-Canada và tiếng Ạnh-Mỹ phần lớn không thể phân biệt được.”

(Charles Boberg, The English Language in Canada: Status, History and Comparative Analysis. Cambridge University Press, 2010)


“Đối với những người sống ngoài khu vực Bắc Mỹ, họ sẽ người Canada có phát âm Tiếng Anh giống như người Mỹ; chỉ có một số nét khác biệt như phát âm âm r trong từ ‘car’, cách nói hơi giống chữ ‘d’ trong phát âm từ ‘bottle’, và việc sử dụng những cách phát âm của người Mỹ như ‘tomayto’ chứ không phải ‘tomahto’  như của người Anh, hay phát âm ‘skedule’ thay vì ‘schedule’ như người Anh.”


“Nhưng tiếng Anh-Canada không phải lúc nào cũng sử dụng theo tiếng Anh-Mỹ, chẳng hạn như cách phát âm Anh-Anh được ưa chuộng trong những từ news (phát âm là ‘nyoos’ thay vì ‘noos’), và anti (thay vì cách phái âm ‘antai’ của người Mỹ)”.

(Simon Horobin, How English Became English. Oxford University Press, 2016)


Canada – quốc gia song ngữ

“Canada là quốc gia được công nhận có hai ngôn ngữ chính thức, mặc dù tiếng Anh có phần chiếm ưu thế hơn: năm 1996, với dân số hơn 28 triệu người, thì trong đó có 84% nói thành thạo tiếng Anh, chỉ có 14% dân số nói tiếng pháp (97% số này sống ở Quebec), và khoảng dưới 2% dân số không nói được cả hai thứ tiếng ”

(Laurel J. Brinton and Margery Fee, “Canadian English.” The Cambridge History of the English Language: English in North America, ed. by John Algeo. Cambridge University Press, 2001)


Eh?

“Người Canada có thói quen sử dụng từ đệm ‘eh’ (chẳng hạn như trong câu “It’s nice, eh”) trong khi người Mỹ lại hay dùng từ ‘huh’… Giống như nhiều nơi khác, ‘eh’ trong tiếng Anh-Canada cũng có thể được dùng với nghĩa ‘bạn có thể nhắc lại điều vừa nói được không?’, nhưng thông thường, ‘eh’ được dùng như chức năng của câu hỏi đuôi (như trong câu “You do want to go, eh?” thì ‘eh’ tương đương với ‘don’t you?’), hoặc để thể hiện ý tìm kiếm sự đồng thuận từ người khác (“It’s nice, eh?”), cũng như để nhấn mạnh thêm các câu mệnh lệnh, đề nghị hay cảm thán của người nói (“Do it, eh?”)

(Tom McArthur, The Oxford Guide to World English. Oxford University Press, 2002)


Người dịch: Lan Hương

Nguồn: thoughtco.com

December 2, 2017

0 responses on "Những đặc trưng trong Tiếng Anh của người Canada - Tự học IELTS"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016