IELTS Planet - Học IELTS online

Những lỗi mạo từ phổ biến trong bài thi Viết (P1) – IELTS Writing

thought-catalog-214785


1. Không sử dụng a/an với danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được

 •  a fact (một sự thật) = ĐÚNG

>> số ít.

 •  a facts = SAI

>> số nhiều.

 •  an information (một thông tin) = SAI

>> không đếm được.

 •  an advice (một lời khuyên) = SAI

>> không đếm được.

 •  a piece of advice (một lời khuyên) = ĐÚNG

>> “piece” đếm được.

 •  a pants (một chiếc quần) / a glasses (một cặp kính) / a scissors (một cây kéo) = SAI

>> số nhiều.

 •  a pair of pants/glasses/scissors = ĐÚNG

>> “pair” đếm được.

 •  a rice (gạo) = SAI

>> không đếm được.

 •  a grain of rice (một hạt gạo) = ĐÚNG

>> “grain” đếm được.

 •  a work (một công việc) = SAI

>> không đếm được.

 •  a job (một công việc) / a task (một nhiệm vụ) / a project (một dự án) = ĐÚNG

>> đếm được.


2. A/an theo sau âm, không theo sau chữ cái

 •  a university (trường đại học)

>> phát âm là you – ni – ver – si – ty.

 •  an umbrella (dù)

>> phát âm là um – brel – la.

 •  a hat (nón)

>> h không là âm câm.

 •  an hour (giờ)

>> h là âm câm.

 •  an X-ray

>> phát âm là ex – ray

 •  an NGO (tổ chức phi chính phủ)

>> phát âm là en – gee – oh.

 •  a non-governmental organization (tổ chức phi chính phủ)

>> khi ta phát âm nguyên chữ thì bắt đầu với âm N.


(Còn nữa)


Người dịch: Ngọc Hưởng

Nguồn: espressoenglish.net

Tháng Sáu 13, 2018

0 responses on "Những lỗi mạo từ phổ biến trong bài thi Viết (P1) - IELTS Writing"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2019