IELTS Planet - Học IELTS online

Những lỗi mạo từ phổ biến trong bài thi Viết (P2) – IELTS Writing

stock-photo-202220371


       3. Không sử dụng a/an mà không có tính từ đi sau

 •  I am a Japanese = SAI

(Tôi là người Nhật.)

>> “Japanese” là tính từ, không phải danh từ.

 •  I am Japanese. = ĐÚNG

(Tôi là người Nhật.)

 •  He is an intelligent. = SAI

(Anh ấy thông minh.)

>> “intelligent” là tính từ, không phải danh từ.

 •  He is intelligent. = ĐÚNG

(Anh ấy thông minh.)

 •  He is an intelligent man. = ĐÚNG

(Anh ấy là một người đàn ông thông minh.)

>> lúc này thì ĐÚNG bởi vì danh từ “man” đứng sau “an intelligent”.


4. Có thể sử dụng “the” cho danh từ số ít/ số nhiều, danh từ đếm được/ không đếm được hay khi nói về điều gì đó cụ thể 

 •  I love pasta.

(Tôi thích mì.)

>> chung.

 •  I love the pasta at that restaurant.

(Tôi thích mì ở nhà hàng đó.)

>> cụ thể.

 •  That store sells furniture.

(Cửa hàng đó bán nội thất.)

>> chung.

 •  The furniture in my living room is all new.

(Nội thất bên trong phòng khách đều còn mới.)

>> cụ thể.

 •  Vegetables are good for you.

(Rau cải tốt cho sức khỏe của bạn.)

>> chung.

 •  The vegetables at the market are always fresh.

(Rau cải ở chợ lúc nào cũng tươi ngon.)

>> cụ thể.

 •  I need advice.

(Tôi cần lời khuyên.)

>>chung.

 •  The advice you gave me was very helpful.

(Lời khuyên bạn cho tôi rất hữu ích)

>> cụ thể.


Xem Những lỗi mạo từ phổ biến trong bài thi Viết (P1)


Người dịch: Ngọc Hưởng

Nguồn: espressoenglish.net

Tháng Sáu 13, 2018

0 responses on "Những lỗi mạo từ phổ biến trong bài thi Viết (P2) - IELTS Writing"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2019