IELTS Planet - Học IELTS online

Những mẹo thú vị giúp bạn học IELTS Reading (P2) – IELTS Reading

breather-196128


       3.Đọc hướng dẫn cực kì cẩn thận

Rất nhiều điểm dễ lấy nhưng bị mất bởi các thí sinh giỏi vì các thí sinh IELTS đọc không đúng hướng dẫn. Điều này cực kì đúng trong bài kiểm tra Đọc và Nghe vì họ cung cấp các hướng dẫn cụ thể. Nếu bạn không nghe theo nhưng hướng dẫn này một cách chính xác, bạn sẽ chọn câu hỏi sai

Ví dụ, hướng dẫn nêu là “viết 2 từ và/hoặc 1 số”. Có nghĩa là:

  • Một từ
  • Một từ và một số
  • Hai từ
  • Hai từ và một số

Ngay cả khi một số được viết dưới dạng một chữ số cũng được tính là một số, ví dụ: Ba mươi hai được tính là 32. “Thirty two cars” (Ba mươi hai xe ô tô) là một từ và một số. Nếu bạn không làm điều này, như đã nêu trong hướng dẫn, bạn sẽ mất một điểm.

Nếu câu trả lời chỉ yêu cầu hai từ và câu trả lời là màu đỏ và màu vàng, bạn nên viết ‘đỏ, vàng’, không phải là ‘đỏ và vàng’. Màu đỏ, màu vàng là hai từ. Màu đỏ và màu vàng là ba và do đó không chính xác.

Cuối cùng, một từ chỉ có nghĩa là chỉ một từ. Do đó, chúng ta nên rất cẩn thận với các bài viết như ‘a’ và ‘an’. Ví dụ: văn bản có thể nói ‘an earthquake’, nhưng nếu nó yêu cầu một từ chỉ đơn giản viết “earthquake”. “an earthquake” là hai từ và do đó là sai.


       4.Đừng hoảng sợ

Một số câu hỏi sẽ dễ dàng và một số sẽ vô cùng khó khăn. Điều quan trọng là không hoảng sợ khi cố gắng trả lời một câu hỏi khó. Gần như tất cả các giáo viên IELTS tôi biết phải kiểm tra câu trả lời cho một số câu hỏi bởi vì họ rất khó khăn.

Điều sai lầm cần làm là dành một lượng lớn thời gian cho một câu hỏi và không dành đủ thời gian cho các câu hỏi còn lại. Nếu câu trả lời không xuất hiện, hãy chuyển sang câu trả lời tiếp theo. Bạn luôn có thể quay lại những câu hỏi khó sau và trả lời các câu hỏi khác thường sẽ giúp bạn.

Thời gian và sự căng thẳng cần phải được kiểm soát để làm tốt trong bài kiểm tra đọc tất cả các lời khuyên đọc IELTS trên thế giới sẽ không giúp bạn nếu bạn không thể kiểm soát được sự căng thẳng của mình. Bạn có lẽ sẽ không nhận được tất cả các câu hỏi đúng và chấp nhận điều này sẽ giúp bạn kiểm soát thời gian và cảm xúc của bạn vào ngày thi.


       5. Đó thực sự là một bài kiểm tra từ vựng

Trong nhiều cách, bài kiểm tra Đọc là một bài kiểm tra từ vựng nhiều hơn bài kiểm tra Đọc. Họ sẽ sử dụng các từ đồng nghĩa và các câu diễn giải để kiểm tra mức độ từ vựng của bạn. Để chuẩn bị cho điều này, tôi khuyên sinh viên của tôi làm ba việc: đọc, ghi chú và đánh giá.

Như đã đề cập trong mẹo số 2, việc đọc là cách tốt nhất để cải thiện vốn từ vựng của bạn. Ghi nhớ danh sách các từ không hiệu quả như nhìn thấy các từ ngữ trong ngữ cảnh. Khi bạn thấy một từ mới mà bạn không hiểu, hãy thử đoán ý nghĩa từ ngữ cảnh. Điều này có nghĩa là bạn cố đoán ý nghĩa dựa trên các từ và câu xung quanh nó. Bạn sẽ được dự kiến làm điều này trong kỳ thi vì vậy bạn nên tập luyện ngay bây giờ. Chỉ khi bạn đã làm điều đó bạn nên kiểm tra ý nghĩa.

Tiếp theo, bạn nên đặt tất cả các từ mới của mình vào sổ ghi chép từ vựng IELTS đặc biệt. Ghi lại không chỉ ý nghĩa mà còn những thứ như từ đồng nghĩa, trái nghĩa, cụm từ, hình thức, ví dụ, phát âm và hình ảnh. Bạn không phải ghi lại tất cả những điều này; chỉ những cái phù hợp với bạn. Tất cả bộ não của chúng tôi hoạt động khác nhau để tìm hiểu điều gì giúp bạn nhớ từ vựng và sử dụng nó.

Cuối cùng, không có ý nghĩa nào trong việc ghi lại tất cả từ vựng mới này nếu bạn không xem lại. Sau khi cố gắng hết sức để tìm hiểu ý nghĩa và ghi lại mọi thứ trong một cuốn sổ tay, sẽ lãng phí thời gian nếu bạn không thường xuyên nhìn lại nó. Tôi khuyên sinh viên nên xem từ vựng mới một tuần sau khi học đầu tiên, sau đó hai tuần sau và cuối cùng là một tháng sau đó. Tự kiểm tra bằng cách che đậy ý nghĩa hoặc cố gắng nghĩ ra một câu.

Bằng cách làm theo các bước này, bạn sẽ sớm có một sổ ghi chép đầy đủ các từ mà bạn sẽ nhớ và có thể sử dụng hiệu quả trong tất cả các phần của bài thi IELTS.


(Còn nữa)


Xem Những mẹo thú vị giúp bạn học IELTS Reading (P1)


Người dịch: Nhựt Quỳnh

Nguồn: IELTSadvantage

May 30, 2018

0 responses on "Những mẹo thú vị giúp bạn học IELTS Reading (P2) - IELTS Reading"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016