IELTS Planet - Học IELTS online

Những từ vừa là danh từ, vừa là động từ – Tự học IELTS

Bạn làm sandwich, bạn mua sandwich, bạn ăn sandwich, nhưng bạn đã bao giờ bạn “sandwiched” trên một chuyến tàu điện ngầm đông đúc chưa?


niklas-rhose-14304-unsplash


“Sandwich” chỉ là một trong rất nhiều từ tiếng Anh vừa là danh từ vừ là động từ mà ắt hẳn là rất nhiều bạn tự học IELTS không biết. Động từ “sandwich” nghĩa là “bị kẹt giữa hai thứ gì đó”. Ví dụ: “I was sandwiched between two big men.” (tôi bị kẹt giữa hai người đàn ông to lớn)


1. Water (v.)

  • Nghĩa: Tưới
  • Ví dụ: Don’t forget to water the plants. (Đừng quên tưới cây nhé!)

2. Dog (v.)

  • Nghĩa: Một vấn đề gì đó cứ dai dẳng theo bạn, gây khó khăn trong một thời gian dài.
  • Ví dụ: He has been dogged by injury all season. (Anh ấy cứ bị chấn thương hoài trong suốt cả mùa giải)

3. Stomach (v.)

  • Ý nghĩa: Chịu đựng
  • Ví dụ: The 30% inflation rate is more than most residents can stomach. (Lạm phát 30% là cao hơn bất cứ người dân nào có thể chịu được)

4. Pen (v.)

  • Nghĩa: Viết
  • Ví dụ: It is a story penned by Oscar Wilde. (Đây là một câu chuyện được viết bởi Oscar Wilde)

5. Weather (v.)

  • Nghĩa: Trải qua
  • Ví dụ: The company weathered the storm of objections to the new plan. (Công ty đã trải qua loạt phản đối kịch liệt kế hoạch mới)

Người dịch: Mai Anh

Nguồn: ieltsjuice.com

Tháng Ba 19, 2018

0 responses on "Những từ vừa là danh từ, vừa là động từ - Tự học IELTS"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2016