IELTS Planet - Học IELTS online

Nói về một loài động vật trong IELTS (P2) – IELTS Speaking

Ở phần trước, IELTS Planet đã giới thiệu sơ qua phương thức chuẩn bị bài IELTS Speaking về chủ đề động vật này. Phần này, IELTS planet sẽ phân tích bài nói trên để các bạn hiểu cặn kẽ hơn cách làm nhé!


matteo-catanese-401213


Bản sao chép bài làm

I’m going to tell you about my pet cat Montague – he’s practically a member of my family – I’ve always had cats and I suppose I’m slightly silly about them.

He’s just a common or garden cat – a moggy – not a special breed or anything like that. Though his colouring is rather special. He’s all white but has a ginger tail and ginger ears and another patch on his body. He looks as if he might be a pedigree cat and some people have asked. But as I was saying he’s quite common really.

He’s an inside catI’d love to let him outside and roam but we live fairly near a road and it just isn’t safe. It’d break my heart if anything happened to him – you know if he was run over. You might laugh at this but I do sometimes take him outside for a walk – on a lead – just as you would with a dog. I don’t take him out onto the road – just into the back garden so that he can chew on the grass – that’s one of his great loves.

What does he eat? Until very recently he only ate chicken. Our vet diagnosed him as being intolerant of any form of cat food – he was being sick all the time. So I used to cook chicken for him 3 times a day! But I’m pleased to say that he is now back on a regular diet as we’ve found a prescription cat food that he can tolerate.

You want to know why I love him? It’s hard to explain. He’s just a member of the family now. And I love him just like I would a person.”


Ghi chú

Các từ theo chủ đề

Như các bạn thấy, các từ chủ đề trên đã được đánh dấu (màu đỏ). Có khá nhiều từ nhưng chúng cũng không quá phức tạp. Bạn hoàn toàn có thể tập áp dụng những từ như trên và vẫn đảm bảo được tiêu chí lexical resource đấy, không cần phải suy nghĩ quá phức tạp đâu. “Moggy” là một từ rất tình cảm để chỉ một con mèo không có phả hệ – và nó chỉ đúng với mèo mà thôi.


Cá nhân hóa câu trả lời

Đây là một câu trả lời rất cá nhân và bạn có thể thấy rằng người nói dùng rất nhiều đại từ nhân xưng trong suốt câu trả lời của mình (màu xanh dương). Bằng cách này, người nói vừa có thể thể hiện cảm nhận bản thân vừa có thể trò chuyện cùng giám khảo nữa. 


Các câu thành ngữ đời thường và từ vựng đủ tiêu chuẩn

Thành ngữ rất khó học và bạn nên cẩn thận khi sử dụng nó quá nhiều. Hãy sử dụng các từ đơn giản nhưng hữu ích. Như câu trả lời trên, người nói chỉ dùng những từ khá quen thuộc như “fairly”, “practically” hay “rather” (màu xanh lá) – những từ nhỏ nhặt này giúp bài nói của bạn nghe tự nhiên hơn nhiều.


Xem Nói về một loài động vật trong IELTS (P1)


Người dịch: Nguyễn Thị Minh Tâm

Nguồn: dcielts

October 17, 2017

0 responses on "Nói về một loài động vật trong IELTS (P2) – IELTS Speaking"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016