IELTS Planet - Học IELTS online

IPBook – The Official Cambridge Guide to IELTS for Academic & General Training

iuhZ8hM

Sách tập trung vào việc phát triễn kĩ năng và chiến thuật làm bài để giúp bạn đạt được số điểm tốt nhất. Bài tập được dựa trên những nghiên cứu về bài thi thực tế của thí sinh IELTS – và những lỗi mà họ đã gặp, để bạn sẽ không phải mắc lại lần nữa. Quyển sách này phát triển kĩ năng ngôn ngữ và giải thích cách tiếp cận từng phần thi. Đề thi luyện tập đảm bảo rằng bạn sẽ hoàn toàn quen thuộc với cấu trúc bài thi, và có thể làm bài một cách tự tin. Video về phần thi Speaking giúp bạn khỏi bỡ ngỡ với phần thi khá khó chuẩn bị này.

Điểm nổi bật:

  • Đa dạng các bài tập phát triển kĩ năng và tập trung vào chiến thuật làm bài
  • 8 đề thi chính thức
  • Cả General Training và Academic đều dùng được
  • Đáp án được giải thích rõ ràng
  • Thích hợp với mọi đối tượng (từ 4.0 trở lên)

Tải xuống tại đây nhé.

August 1, 2016

0 responses on "IPBook - The Official Cambridge Guide to IELTS for Academic & General Training"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016