IELTS Planet - Học IELTS online

Phân biệt Ngoại động từ và Nội động từ – Tự học IELTS

evelyn-paris-95853


Ngoại động từ và nội động từ có những quy luật khác nhau khi bạn sử dụng chúng trong câu. Đọc hai câu bên dưới. Những câu này có ví dụ về ngoại động từ và nội động từ. Bạn có biết câu nào chứa ngoại động từ và câu nào chứa nội động từ không?

 • The boss surprised his workteam. (Sếp đã làm cho nhân viên ngạc nhiên.) => Ngoại động từ
 • The boss smiled. (Sếp đã cười.) => Nội động từ

Bạn có thấy điểm khác biệt nội bật trong cấu trúc câu khi dùng ngoại động từ và nội động từ không? Hãy suy nghĩ về cấu trúc câu, KHÔNG phải về ngữ nghĩa… Hãy đọc những phần còn lại của bài viết này để biết được điểm khác biệt giữa chúng nhé!


1. Ngoại động từ

Ngoại động từ cần có một tân ngữ trực tiếp đi sau để tạo câu hoàn chỉnh. Danh từ hoặc đại từ có thể đóng vai trò là tân ngữ trực tiếp. Ví dụ:

 • She likes. (Cô ấy thích.)
 • She likes ice cream. (Cô ấy thích kem.)

Hoặc

 • I have invited. (Tôi đã mời.)
 • I have invited him. (Tôi đã mời anh ấy.)

Trong những ví dụ này, động từ “like”“invite” cần tân ngữ trực tiếp là “ice cream” (danh từ) và “him” (đại từ) để có nghĩa và tạo thành câu hoàn chỉnh. Tân ngữ trực tiếp của ngoại động từ là đối tượng “tiếp nhận hành động” của động từ đó.


2. Nội động từ

Nội động từ không cần tân ngữ trực tiếp. Ví dụ:

 • He arrived. (Anh ấy đã đến.)

Bạn có thể thêm nhiều thông tin khác vào câu bên trên. Ví dụ:

 • He arrived half an hour late. (Anh ấy đến trễ nửa tiếng.)

Mặc dù “half an hour late’ KHÔNG phải là tân ngữ trực tiếp của “arrived”, nó là một cụm danh từ đóng vai trò là trạng từ. Nó không “tiếp nhận hành động” mà chỉ cung cấp thêm thêm thông tin bằng cách miêu tả khi nào người đàn ông tới.


3. Một vài thông tin thêm về ngoại động từ và nội động từ

Một số động từ có thể vừa là ngoại động từ vừa là nội động từ. Ví dụ:

 • The All Blacks won. (câu này đã hoàn chỉnh về mặc ngữ pháp)
 • The All Blacks won the Rugby World Cup. (the Rugby World Cup là tân ngữ của động từ “won”)

Một số ngoại động từ có thể có hai tân ngữ đứng sau (một tân ngữ trực tiếp và một tân ngữ gián tiếp). Ví dụ:

 • Sam bought Jane some chocolates. (Sam mua cho Janes một ít sô cô la.)
 • Send me the report when you’ve finished it. (Hãy gửi tôi bản báo cáo khi nào bạn hoàn thành xong nó.)

Người dịch: Thủy Ngân

Nguồn: ieltsforfree

March 7, 2018

0 responses on "Phân biệt Ngoại động từ và Nội động từ - Tự học IELTS"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016