IELTS Planet - Học IELTS online

Phát triển câu chủ đề trong phần thi viết – IELTS Writing

Việc phát triển câu chủ đề trong bài thi IELTS Writing rất quan trọng. Nếu bạn không giải thích hay cung cấp ví dụ thêm cho ý chính của mình thì đơn giản bạn sẽ không thể đạt yêu cầu về sự trôi chảy và mạch lạc. Đây là một kĩ năng khó thuần thục nhưng vẫn có cách để luyện tập được.


photo-1515542706656-8e6ef17a1521


1. Luyện tập

Nhìn vào những câu chủ đề bên dưới, hãy viết hai câu giải thích cho mỗi trường hợp.

  • In many countries, schools are facing increasing problems with pupils’ behavior. (Ở nhiều nước, trường học đang liên tiếp phải đối mặt với những vấn đề liên quan đến thái độ của học sinh.)
  • Obesity is a major health problem in many countries and children are just as much at risk as adults are. (Béo phì là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở nhiều quốc gia và trẻ em cũng có cùng nguy cơ mắc bệnh như người lớn.)

Hãy nhớ là những câu của bạn phải đi theo trình tự logic. Điều đó có nghĩa là mạch văn phải tự nhiên đi từ ý này qua ý tiếp theo, nói cách khác là phát triển ý. Ngoài ra, bạn nên tránh lặp từ và cụm từ khi có thể.


2. Câu trả lời mẫu

Đây là hai câu trả lời mẫu cho những câu chủ đề ở trên:

  • In many countries, schools are facing increasing problems with pupils’ behavior. One such example is truancy, which is a significant problem in the United Kingdom. It has gotten so bad lately that authorities have begun fining parents to solve the problem. (Ở nhiều nước, trường học đang đối mặt với những vấn đề liên quan đến thái độ của học sinh. Ví dụ như việc trốn học là vấn đề nghiêm trọng ở Anh. Sự việc gần đây trở nên càng tồi tệ khi chính quyền bắt đầu phạt tiền phụ huynh để giải quyết vấn đề.)
  • Obesity is a major health problem in many countries and children are just as much at risk as adults are. Part of the problem is that fast food restaurants are advertising directly to children. Children don’t have the ability to resist these advertisements and are easily captivated by cheap marketing ploys. (Béo phì là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở nhiều quốc gia và trẻ em cũng có cùng nguy cơ mắc bệnh như người lớn. Một phần vấn đề nằm ở chỗ những nhà hàng thức ăn nhanh đang quảng cáo trực tiếp đến trẻ em. Trẻ em không có khả năng chống lại các quảng cáo này và dễ bị cám dỗ bởi những mánh khóe tiếp thị rẻ tiền.)

Trong đoạn văn đầu tiên, tôi đã phát triển câu chủ đề bằng cách đề cập đến một kiểu vấn đề về thái độ – trốn học (vắng mặt ở trường). Sau đấy tôi phát triển ý này xa hơn bằng cách giải thích vấn đề đã trở nên nghiêm trọng như thế nào.

Trong ví dụ thứ hai, tôi đã phát triển câu chủ đề bằng cách nói thêm về vấn đề chung là bệnh béo phì ở trẻ em, chỉ ra tại sao trẻ em đang ngày càng béo lên. Mỗi câu đều được hình thành một cách logic từ câu trước đó.


Người dịch: Thủy Ngân

Nguồn dịch: ted-ielts

February 12, 2018

0 responses on "Phát triển câu chủ đề trong phần thi viết - IELTS Writing"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016