IELTS Planet - Học IELTS online

Pinkjen – Overall: 6.0: “mình từng không biết cách viết bài đạt tiêu chuẩn IELTS”

pinkjen

Công việc hiện tại: học sinh

Bạn biết đến IELTS Planet bằng cách: Vô tình biết trên Facebook

Bạn bắt đầu học tại IELTS Planet: 3 – 6 tháng

Bạn đã tham gia khoá học Giải mã speaking 8.5 và Tự học IELTS Writing từ A đến Z 2017

Kết quả: Writing: 5.5 – Reading: 6.0 – Speaking: 6.5 – Listening: 6.5 – Overall: 6.0

Chia sẻ:

Mình tâm đắc với tất cả các khóa học mà mình tham gia trên ielts planet , bài chữa được trả nhanh và rất chi tiết, hỗ trợ rất tận tình. Trước khi đến với IELTS Planet, mình không biết cách viết  bài đạt tiêu chuẩn IELTS như thế nào và các tips cũng như các cụm từ hay để sử dụng. Sau khi đăng kí 2 khóa học tại đây, mình đã biết phải làm gì để có một bài viết đạt band cao và các collocations hay , mình cũng tích lũy được thêm rất nhiều từ mới.

– Nếu bạn chưa từng biết đến và học IELTS Planet, thì hành trình học IELTS của bạn sẽ như thế nào?

Mình sẽ phải mò mẫm trên những trang web, blog, page,… về IELTS.

May 30, 2017

0 responses on "Pinkjen - Overall: 6.0: "mình từng không biết cách viết bài đạt tiêu chuẩn IELTS""

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016