IELTS Planet - Học IELTS online

Premium IELTS 6.5 – Lộ trình học 1 tháng (IELTS General)

ielts-dinh-cu_02

Thời khóa biểu ôn luyện IETLS trong vòng 30 ngày này sẽ giúp các bạn làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng câu hỏi trong kỳ thi và áp lực của kỳ thi. Tuy nhiên, các bạn vẫn nên tận dụng hết cơ hội và thời gian rảnh để luyện tập thêm.

Lịch học này bao gồm bài học và phần luyện tập cho 6 ngày một tuần. Các bạn nên dành

IELTS Planet - Học IELTS online 2016