IELTS Planet - Học IELTS online

Sẵn sàng chinh phục phần thi Viết task 1 với 5 bước thật dễ dàng (P2) – IELTS Writing

camera-contemporary-desk-905877


       4.Sử dụng ngôn ngữ một cách rõ ràng và hiệu quả nhất

Một trong những cách hiệu quả nhất đối với các con số là hãy sử dụng phần trăm. Hãy nhìn vào những cụm từ bạn có thể sử dụng trong phần viết của mình khi muốn diễn tả phần trăm:

 • The smallest/largest percentage of students is currently unemployed.
 • Out of a total of 11,000 employees, only 15% are qualified.
 • The number of female drivers rose/dropped to 40% last year.
 • Their profit decreased/increased by 12%.
 • 20% of the recruits were from rural areas.
 • The percentage doubled/tripled in the next year.
 • There were more children than adults (70% and 30% respectively).

Nhấn mạnh sự thay đổi:


 • Verb + adverb (động từ + trạng từ)

The number of female employees having formal qualifications…

…rose dramatically.

…increased suddenly.

…decreased sharply.

…dropped steeply.

…fluctuated slightly.

…fell steadily.


 • Adjective + noun (tính từ + danh từ)

There was a dramatic rise in the number of female employees having formal qualifications.

Depending on the situation, you could also say, There was a…    

…sudden increase

…sharp decrease

…steep drop

…slight fluctuation

…steady fall


Diễn tả hiệu quả, kết quả đạt được:


Tốt nhấ bạn nên viết với cách khách quan, không nghiêng hay lệch quan điểm về bất cứ cái nào đối với đối tượng bạn viết.

 • Nên tránh việc sử dụng “I” như một chủ thể trong câu:

Personal, subjective: I can notice that… (câu này thể hiện tính cá nhân ở chủ thể đang được đề cập)

Impersonal, objective: It can be noticed that… (câu này khách quan hơn)

 • Sử dụng thêm “to” sau đoạn văn như “it is necessary” or “it is important”:

It is necessary to instruct all new recruits.

It is important to organize reports well.

 • Sử dụng động từ ở thể Ving như  “…involves”:

This part of the training involves participants working in pairs.


       5. Không được bỏ qua bước đọc lại

Đọc lại giúp cho bạn có thể rà soát được những điểm sai trong bài, nhưng hãy nhớ bạn không có nhiều thời gian để chỉnh sửa do đó, bạn chỉ có thể sửa những điểm sai ngữ pháp hay những điểm sai nhỏ chứ không nên chỉnh lại các ý và viết lại câu – hãy ghi nhớ điều này nhé.

Tốt nhất bạn nên dành 5 phút cuối để kiểm tra đọc lại bài viết của mình nhưng bạn cũng nên nhớ ưu tiên nhất là hoàn thành bài viết của mình do đó nếu không có đủ thời gian thì bạn vẫn có thể không cần đọc lại mà phải tập trung viết cho xong.

Một nguyên tắc quan trọng là đừng dừng việc viết một cách quá sớm, hãy dành thời gian để kiểm tra lại nếu có thể. Hãy tận dụng tối đa thời gian để làm hết những gì có thể. Bởi vì, khi bạn tập trung vào ngữ pháp hay từ vựng thì chỉ có thể là một trong hai vì vậy bạn có thể mất sai sót trong khi chỉ tập trung vào 1 việc khi viết.


Hãy nhớ kĩ đây là một bài thi kiểm tra về ngôn ngữ, do đó khá quan trọng đòi hỏi ngữ pháp và từ vựng chính tả của bạn cũng như là việc xây dựng ý tưởng của bài viết của bạn.

Cuối cùng, tất nhiên bạn không thể làm gì nhiều với cấu trúc đã viết nhưng bạn có thể chỉnh sửa những thứ sai sót như từ vựng hay bổ sung thêm vài từ ngữ pháp.

Task 1 của kĩ năng viết khá khó nhưng nếu bạn thực hiện từng bước và thực hành hiệu quả, làm bài tập thường xuyên bạn sẽ tự rút ra cho mình những bài học như thế nào khi kì thi thật sự diễn ra.

Có lẽ một điều quan trọng nữa, ở kì kiểm tra kĩ năng này sẽ giúp bạn biết được cách sử dụng và phân tích con số cũng như có thể phân tích một cách hợp lý.


Xem Sẵn sàng chinh phục phần thi Viết task 1 với 5 bước thật dễ dàng (P1)


Người dịch: Lan Phương

Nguồn: fluentu.com

Tháng Năm 16, 2018

0 responses on "Sẵn sàng chinh phục phần thi Viết task 1 với 5 bước thật dễ dàng (P2) – IELTS Writing"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2016