IELTS Planet - Học IELTS online

Slide + Video [F&F] Webinar 03: Thực hành viết thân bài IELTS Writing

Tổng hợp lại những trọng điểm về ngữ pháp cần để "xử đẹp" phần thân bài IELTS Writing :)

 

Dưới đây là link Slide và Video cho buổi Webinar 03: Thực hành viết thân bài IELTS Writing trên IELTS Planet – Học IELTS online :)

 

 

Noname

February 8, 2015

0 responses on "Slide + Video [F&F] Webinar 03: Thực hành viết thân bài IELTS Writing"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016