IELTS Planet - Học IELTS online

Sử dụng mệnh đề quan hệ tốt hơn – Tự học IELTS

brooke-lark-609908-unsplash


Mục đích của bài viết này là để cho bạn thấy một số cách bạn có thể sử dụng các mệnh đề quan hệ để cải thiện chất lượng bài viết của bạn. Các điểm chính là:

 • Sử dụng tốt mệnh đề quan hệ có thể giúp ích cho ngữ pháp, từ vựng và sự gắn kết
 • Hai loại mệnh đề quan hệ
 • Các loại mệnh đề quan hệ được sử dụng theo hai cách khác nhau – để làm cho chính xác và để thêm ý kiến/chi tiết

       1. Ba cách mệnh đề quan hệ có thể cải thiện bài viết của bạn

Bước đầu tiên là để hiểu rằng các mệnh đề quan hệ giúp liên kết bài viết của bạn với nhau – điều này sẽ cực kỳ tốt cho điểm số về tính liên kết và tính mạch lạc (coherence and cohesion) của bạn cũng như ngữ pháp của bạn. Chúng giúp bạn nếu bạn thường viết với một số câu ngắn.

Hãy xem hai ví dụ sau:

Ví dụ A:

Tất cả từ vựng và ngữ pháp ở đây đều chính xác. Các câu rất liên kết với nhau nhưng có một số câu rất ngắn và có rất ít sự đa dạng trong cấu trúc ngữ pháp. Không tệ. Có thể làm tốt hơn.

 • “A lot of people believe that cities should have more parks. Citizens should be able enjoy the natural environment better. Currently, many city dwellers have no opportunity to see trees, plants and birds and have no space to exercise. It is important because they would improve the quality of their life. For example, both old people and children would benefit from a place to exercise safely and breathe clean air at the same time.”

Ví dụ B:

Ví dụ này vẫn chưa hoàn hảo. Mặc dù đây là một ví dụ tốt hơn. Bạn sẽ thấy rằng các mệnh đề tương đối (phần gạch chân in đậm) thực hiện ba việc:

 1. Chúng liên kết một số câu với nhau để cải thiện tính liên kết và tính mạch lạc
 2. Chúng cải thiện phạm vi sử dụng ngữ pháp (không tính đến tất cả các từ “and” và “because” lúc này)
 3. chúng cho phép tôi thêm nhiều chi tiết hơn mà điều này tốt về phần từ vựng
 • A lot of people believe that cities should have more parks which would allow citizens  to enjoy the natural environment better. Currently, many city dwellers have no opportunity to see trees, plants and birds and have no space to exercise, which is another benefit of open spaces in urban areas. Both of these are important because they would improve the quality of life for people who often suffer from not having a pleasant environment. For example, both old people and children would benefit from a place to exercise safely and breathe clean air at the same time.

       2. Hai loại mệnh đề quan hệ

Nếu bạn muốn sử dụng các mệnh đề tương đối tốt, bạn cần hiểu rằng có các loại khác nhau của mệnh đề quan hệ và chúng thực hiện các nhiệm vụ khác nhau.


       Mệnh đề quan hệ dùng để định nghĩa:

Những mệnh đề này nói chính xác những gì bạn đang viết về. Điều này là tốt cho văn bản học thuật, trong đó chìa khóa của một kỹ năng là chi tiết và chính xác. Nhìn vào hai ví dụ dưới đây được tô đỏ. Trong ví dụ đầu tiên từ “Which” giải thích lý do tại sao các thành phố nên có nhiều công viên hơn. Tôi đơn giản là kết hợp câu đầu tiên và thứ hai của tôi với nhau. Ví dụ:

 • A lot of people believe that cities should have more parks which would allow citizens  to enjoy the natural environment better.

Câu thứ hai làm cùng một công việc. Từ “Who” giải thích chính xác những người tôi đang nghĩ đến. Rất học thuật. Lần này tôi không kết hợp các câu cùng nhau. Tôi đã thêm chi tiết vào. Tôi chỉ tự hỏi mình câu hỏi “người nào đây?”.

 • Both of these are important because they would improve the quality of life for people who often suffer from not having a pleasant environment.

Cách học kỹ năng này:

 • Hãy xem các câu ngắn hơn và tự hỏi mình xem bạn có thể kết hợp chúng với nhau không.
 • Chú ý vào các ý tưởng và các từ và hỏi rằng liệu bạn có thể định nghĩa những gì bạn muốn viết chính xác hơn hay không

       Mệnh đề quan hệ cung cấp thêm thông tin:

Chúng được sử dụng khác nhau và hơi khác nhau về mặt ngữ pháp. Ý tưởng với những mệnh đề này là bạn chỉ cần thêm những chi tiết vào. Điều này là tốt cho điểm về từ vựng của bạn và làm cho bài viết của bạn thú vị hơn để đọc. Xem ví dụ được tô màu xanh bên dưới. Tôi không cần phải nói điều này thêm, nhưng tôi nghĩ nó khiến câu thú vị hơn. Nó cũng cho tôi cơ hội sử dụng những từ như “benefit” “open spaces” và điều đó thật tuyệt vời cho điểm từ vựng của tôi. Ví dụ:

 • Currently, many city dwellers have no opportunity to see trees, plants and birds and have no space to exercise, which is another benefit of open spaces in urban areas.

Cách học kỹ năng này:

 • Hãy suy nghĩ về chi tiết – quyết định xem bạn có thể thêm bất kỳ thứ gì khác không
 • Thường thì những loại mệnh đề này có thể thay thế “and”. Nếu bạn viết từ “and” rất nhiều, hãy quyết định xem bạn có thể sử dụng “which/who”  để thay thế không?

       3. Không lạm dụng các mệnh đề quan hệ

Bạn có thể bị phản tác dụng. Đừng sử dụng quá nhiều mệnh đề quan hệ. Chúng làm cho bài viết của bạn phức tạp hơn, nhưng cũng khó đọc hơn. Dưới đây là hai nguyên tắc chung:

 • Chỉ một mệnh đề quan hệ trong một câu
 • Không sử dụng mệnh đề quan hệ trong mọi câu

Đoạn văn hoàn hảo nên kết hợp sự đơn giản với phức tạp. Trong thi viết IELTS, bạn đang hướng đến một sự đa dạng về ngữ pháp, không phải cùng một loại ngữ pháp dùng cho mọi lúc – ngay cả khi nó hữu ích như các mệnh đề quan hệ.


       4. Bài tập đơn giản

Hãy nhìn vào một trong những bài viết tiểu luận cũ của bạn. Tìm một đoạn và làm điều này:

 • Nhìn xem bạn có bất ký mệnh đề quan hệ trong bài viết đó không
 • Nếu bạn thấy không có gì – đó là vấn đề – hãy xem cách bạn có thể đặt vào đó một số mệnh đề
 • Nếu bạn tìm thấy rất nhiều – đó cũng có thể là một vấn đề  – tìm xem làm thế nào bạn có thể lược bỏ một số mệnh đề quan hệ
 • Nếu bạn tìm thấy một vài (2-4) sau đó kiểm tra xem bạn đã sử dụng chúng tốt chưa. Chúng có chính xác không? Chúng có thêm ý kiến hoặc chi tiết không?

Người dịch: Hải Nam

Nguồn: dcielts

 

May 21, 2018

0 responses on "Sử dụng mệnh đề quan hệ tốt hơn - Tự học IELTS"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016