IELTS Planet - Học IELTS online

Sự nhầm lẫn “Because” và “Because of” và cách dùng của chúng – Tự học IELTS

caleb-woods-219350


Nhiều học sinh viết câu sai trong bài viết của họ và thậm chí dùng “because” (bởi vì) không đúng. Để làm rõ những lỗi này, tôi đã viết một bài ngắn về những từ hữu ích này.

Cả hai từ đều được dùng để chỉ lí do cho một việc gì đó. Vậy thì, khác biệt ở đây là gì?


       1. Because (bởi vì):

Because (bởi vì) là một liên từ nên nó nối hai mệnh đề với nhau. Vì vậy, nó sẽ có chủ ngữ và một động từ sau đó.

Ví dụ:

 • We couldn’t go out because it rained.
  (Chúng tôi không thể ra ngoài vì trời mưa.)
 • Allen didn’t go to party because he was ill.
  (Allen đã không đến bữa tiệc vì anh ấy bị ốm.)

       2. Because of (bởi vì):

Đây là một giới từ và theo sau đó là một danh từ hoặc một cụm danh từ (động từ thêm -ing).

Ví dụ:

 • We couldn’t go out because of heavy rain.
  (Chúng tôi không thể ra ngoài vì trời mưa to.)
 • Allen didn’t go to party because of his illness (or because of being ill)
  (Allen đã không đến bữa tiệc vì anh ấy bị ốm.)
 • The play was postponed because of bad weather.
  (Vở kịch đã bị hoãn lại vì thời tiết xấu.)

Bạn có thể nhận ra sự khác biệt không? Ở đây, mệnh đề màu cam chỉ kết quả và màu xanh chỉ lí do.


       3. Những lỗi phổ biến

>> Học sinh thường viết hai mệnh đề riêng biệt để viết “because” hoặc “because of”. Bạn nên viết chúng trong cùng một câu đơn

Ví dụ:

 • Cyber crime rates have increased during the past decade because of widespread use of the Internet.
  (Tỷ lệ tội phạm mạng đã tăng lên trong thập kỉ qua do sử dụng Internet rộng rãi.)
 • Cyber crime rates have increased. Because during the past decade the Internet became widespread.
  (Tỷ lệ tội phạm mạng đã tăng. Bởi vì trong suốt thập kỉ qua mạng Internet đã trở nên phổ biến.)
  >> Cái này không đúng.
 • Because of the increase in the use of the Internet for banking. Cyber crime rates have gone up.
  (Do sự gia tăng trong việc sử dụng Internet cho ngân hàng. Tội phạm mạng đã tăng lên.)
  >> Cái này cũng không đúng.

Bạn có thể thấy trong hai câu sau, có hai câu riêng biệt. Chúng ta luôn viết “because” trong cùng một câu như chúng ta làm ở ví dụ đầu.


>> Một lỗi phổ biến khác là học sinh thường thêm dấu phẩy trước “because”. Không nên có bất kì dấu phẩy nào nếu “because” được đặt ở giữa. Nếu nó được dùng ở đầu, vậy thì nên có dấu phẩy.

Ví dụ: 

 • Because of bad weather, the match was postponed.
  (Bởi vì thời tiết xấu, trận đấu đã bị hoãn lại.)
 • They were looking for an Indian restaurant because they wanted to have Indian curry in their dinner.
  (Họ đang tìm một nhà hàng Ấn Độ vì họ muốn ăn món cà ri Ấn trong bữa tối.)
 • They were looking for an Indian restaurant, becausethey wanted to have Indian curry in the dinner.
  (Họ đang tìm một nhà hàng Ấn Độ, bởi vì họ muốn ăn món cà ri Ấn trong bữa tối)
  >> Câu này không đúng vì dấu phẩy (,) trước “because”.

Người dịch: Hải Linh

Nguồn: ieltsresource.com

July 8, 2018

0 responses on "Sự nhầm lẫn "Because" và "Because of" và cách dùng của chúng - Tự học IELTS"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016