IELTS Planet - Học IELTS online

Sự quan trọng của Ngữ pháp trong kỳ thi IELTS (P2) – Tự học IELTS

toa-heftiba-274947


Khi mà bạn đã ý thức được tầm quan trọng của Ngữ pháp trong kì thi IELTS, sau đây là chìa khóa dể giúp bạn có được điểm cao.


       4. Tuân theo các quy luật của ngữ pháp


>> Các thì

 • Sử dụng thì hiện tại đơn khi nói về nội dung tổng quan, có thói quen lặp đi lặp lại và luôn đúng.
 • Để nói về hành động đang xảy ra hoặc tiếp diễn, thì dùng thì hiện tại tiếp diễn.
 • Sử dụng thì quá khứ đơn khi miêu tả một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ và không có liên kết ở hiện tại
 • Sử dụng thì hiện tại hoàn thành cho sự kiện đã xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn có kết nối với hiện tại.

>>Thể bị động: Hãy sử dụng thể bị động cho thêm trang trọng và không cá nhân hóa.


>> Động từ khiếm khuyết

 • Could“, “MightMay là các động từ khiếm khuyết sử dụng để nói về mức độ khả năng xáy ra trong tương lai.
 • Hãy sử dụng động từ khiếm khuyết để thể hiện nhiều sắc thái khác nhau. Ví dụ như khi bạn muốn nói về mức độ chắc chắn.
 • “Could have”, “Might have”“May have” được sử dụng để thể hiện hành động có thể xảy ra trong quá khứ hoặc hiện tại.
 • “Can” được sử dụng để viết các khả năng xảy ra ở hiện tại.
 • “Must” được dùng khi bạn muốn thể hiện một việc gì đó hoàn toàn chắc chắn và chính xác.

>> Mạo từ xác định

 • “The” được dùng khi miêu tả một thứ gì đó cụ thể. Ví dụ con sông, cây cầu.
 • Nó cũng được dùng để nói về thứ tự (the first, the second – đầu tiên, thứ hai), so sánh nhất (the best – nhất), địa điểm bao gồm nhiều bang (Mĩ).
 • Hãy tận dùng mạo thừ “the” khéo léo trước danh từ và danh từ trừu tượng. Ví dụ, exercise is good for the body.” (tập thể dục rất tốt cho sức khỏe.)

>> Tính từ

 • Sử dụng các tính từ tốt cho thấy được vốn từ rộng của thí sinh ở Bài thi Nói và Viết. Bạn có thể miêu tả con người, vật và địa điểm hoặc so sánh tất cả với sự trợ giúp của tính từ. Nhưng, có một vài quy tắc bạn phải biết.
 • Khi so sánh hơn, bạn có thể thêm “-er” và khi so sánh nhất, bạn có thể thêm “-est” vào cuối từ.

Ví dụ:

“We moved to a safer place.” (Chúng ta chuyển đến nới an toàn hơn.)

“This is the safest place in the city.” (Đây là nơi an toàn nhất trong thành phố.)

 • Tính từ 2 âm tiết hoặc tính từ 3 âm tiết sẽ sử dụng “more”“the most” để tạo nên so sánh hơn và so sánh nhất.

Ví dụ:

“This is the most delicious dish I’ve ever tasted.” (Đây là món ngon nhất mà tôi từng thưởng thức.)

“She looks more beautiful than I expected.” (Cô ấy trông xinh đẹp hơn tôi tưởng tượng.)


>> Giới từ

Kiến thức đầy đủ về giới từ là điều bắt buộc để tránh sự nhầm lẫn, nhất là việc sử dụng các giới từ khác nhau vối cùng một từ.

Ví dụ:

“He was pleased with the speaker.” (Anh ta hài lòng với người phát ngôn.)

“He was pleased to hear his favourite song.”(Anh ta vui khi nghe bản nhạc ưa thích.)


Có một vài quy tắc ngữ pháp mà bạn cần biết để đạt được điểm IELTS cao. Hãy nhớ, chỉ học các quy tắc này là chưa đủ. Bạn cần phải luyện tập bằng cách làm các bài kiểm tra IELTS mẫu và cho các chuyên gia đánh giá bài làm của mình để có thể biết tiến độ. Khi bạn thấy được sự tiến bộ về ngữ pháp, bạn sẽ tự tin hơn cho kì thi IELTS và chắc chắn sẽ đạt được điểm số mong muốn.


Xem Sự quan trọng của Ngữ pháp trong kỳ thi IELTS (P1)


Người dịch: Đức

Nguồn: ieltstutorials.online

Tháng Sáu 16, 2018

0 responses on "Sự quan trọng của Ngữ pháp trong kỳ thi IELTS (P2) – Tự học IELTS"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2019