IELTS Planet - Học IELTS online

Chữa bài miễn phí Speaking Task 2

Nhằm hỗ trợ học viên khóa Giải mã Speaking 8.5 và các bạn đang sử dụng dịch vụ chữa bài Writing – IELTS Planet chính thức triển khai hoạt động chữa bài miễn phí Speaking Task 2.

 

chuabaiwriting_spk_banner_web

 

 

Sau đây là hướng dẫn gửi bài Speaking Task 2 lên IELTS Planet – Học IELTS online:

Bước 1: Học viên thực hiện thu âm phần trình bày 1 bài Speaking Task 2 trên công cụ clyp.it – (Hướng dẫn sử dụng clyp.it)

Bước 2: Upload bài  Tại đây để được cho Band Score và nhận xét chi tiết.

Tham khảo Chi tiết một Topic.

 

Bài viết sẽ được đội ngũ IELTS Speaking gồm các anh/chị đạt Speaking trên 7.5  nghe và cho nhận xét cũng như band điểm.

 

Nếu đã post bài thành công, sau 3-5 ngày, bạn sẽ nhận được Email hoặc Notification trên thanh công cụ khi bài nói được chữa.

 

Thời gian nhận bài chữa bài miễn phí: 22.09.2016 đến 06.10.2016

Chúng mình hy vọng sẽ nhận được feedback của các bạn về hình thức chữa bài hoàn toàn mới này.

Chúc các bạn học vui ^.^

IELTS Planet - Học IELTS online 2019