IELTS Planet - Học IELTS online

Thuyntp – Overall 6.5: “mình vẫn cứ làm theo bản năng…”

thuyntp***@gmail.com

Công việc hiện tại: Research

Bạn biết đến IELTS Planet bằng cách: Vô tình biết trên Facebook

Mình học khoảng tháng 9 năm ngoái và đã thi IELTS

Kết quả: Writing: 6.5 – Reading: 7.0 – Speaking: 7.0 – Listening: 5.5 – Overall: 6.5

Chia sẻ

Mình mới tham gia học listening online và thấy tương đối hài lòng về mức độ tiến bộ. Trước khi thi học khoá này tại IELTS Planet, điểm listening của mình không ổn định và chỉ rơi vào khoảng dưới 18 câu. Dù mức 5.5 Listening chưa cao nhưng so với khả năng nghe của mình trước khi thi mình đã cảm thấy hài lòng. Đặc biệt khoá listening online có thể tham gia học vô thời hạn nên vẫn có giá trị tại bất kỳ thời điểm nào mình có ý định thi lại IELTS. Cấu trúc chương trình học rất cụ thể và tập trung vào từng kỹ năng, dạng bài và rất hữu ích đối với mình. Khoá listening online của IELTS planet đã giúp mình có khả năng take note, bắt keyword và chuẩn bị 1 tâm lý tốt cho phần thi IELTS listening: có 2 dạng bày mình gặp khó khăn nhất với listening là map và multiple choice, khoá học đã giúp mình biết cách xác định sign-post trong bài nghe, từ đó mình bắt được thông tin tốt hơn và cải thiện được điểm nghe. Đặc biệt dạng điền từ mình đã tránh được những lỗi sai lặt vặt để đảm bảo ít nhất đạt được khoảng điểm như ý.

– Nếu bạn chưa từng biết đến và học IELTS Planet, thì hành trình học IELTS của bạn sẽ như thế nào? 

Mình sẽ vẫn làm listening theo bản năng, kết quả sẽ không ổn định, và nhất là không thể thoát khỏi bế tắc khi làm dạng Map và Multiple choice.

May 30, 2017

0 responses on "Thuyntp - Overall 6.5: "mình vẫn cứ làm theo bản năng...""

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016