IELTS Planet - Học IELTS online

Top 10 cách để nói “cảm ơn” trong một email tiếng Anh (P1) – IP Share

adult-african-descent-black-1153212


Khi chúng tôi gửi email, thật dễ dàng khi trực tiếp trong ngôn ngữ của chúng tôi. Điều này có thể gây khó chịu cho người đọc hoặc gây ra hành vi phạm tội. Nói “cảm ơn” là một cách tuyệt vời để làm cho email của bạn lịch sự và cá nhân hơn. Tuy nhiên, cách tốt nhất để làm điều đó là gì? Tìm hiểu với mười cách hàng đầu của chúng tôi để nói “cảm ơn” bằng email tiếng Anh. 

Năm cách đầu tiên của chúng tôi thể hiện sự cảm ơn của bạn tốt nhất ở đầu email. Cảm ơn người đọc của bạn là một cách tuyệt vời để mở email. Nó đặt đúng tông và làm cho người đọc cảm thấy được đánh giá cao, điều này rất quan trọng nếu bạn muốn họ giúp bạn một lần nữa trong tương lai.


       10. Thank you for contacting us (Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi)

Nếu ai đó viết để hỏi về các dịch vụ của công ty bạn, hãy bắt đầu email của bạn với câu này. Thể hiện sự đánh giá cao vì sự quan tâm của họ khi làm việc với công ty của bạn. Đây cũng là một cách hữu ích để giới thiệu chủ đề chính của email của bạn khi được sử dụng với các giới từ “about” (“về”) hoặc “regarding” (“liên quan”).

Ví dụ:

  • Thank you for contacting us regarding our current products and prices.
    (Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi về sản phẩm và giá hiện tại của chúng tôi.)

       9. Thank you for your prompt reply (Cảm ơn bạn đã trả lời nhanh chóng)

Khi khách hàng hoặc đồng nghiệp trả lời email trước trong một khoảng thời gian ngắn, hãy cho họ biết và cảm ơn họ. Nếu trả lời không nhanh, chỉ cần xóa “lời nhắc” sẽ hoạt động hoặc bạn có thể chọn tham gia: “Thank you for getting back to me.” (Cảm ơn bạn đã liên hệ lại với tôi.)


       8. Thank you for the information (Cảm ơn bạn đã cung cấp thông tin)

Nếu bạn đã yêu cầu ai đó cung cấp thông tin và họ đã dành thời gian để gửi cho bạn, hãy sử dụng câu này để chứng minh rằng bạn coi trọng những gì họ đã làm. Một lần nữa, bạn có thể sử dụng “giới thiệu” hoặc “liên quan” để tham khảo thông tin cụ thể được cung cấp.

Ví dụ:

  • Thank you for the information about your current pricing
    (Cảm ơn bạn đã cung cấp thông tin về giá hiện tại của công ty bạn.)

       7. Thank you for all your assistance (Cảm ơn tất cả sự hỗ trợ của bạn)

Nếu ai đó đã vượt quá khả năng của họ để giúp bạn, cảm ơn họ! Nếu bạn muốn thể hiện sự công nhận cụ thể hơn cho những gì họ đã làm, hãy làm theo câu này, “I really appreciate your help in resolving the problem.” (“Tôi thực sự đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn trong việc giải quyết vấn đề.”)


       6. Thank you raising your concerns (Cảm ơn bạn đã nêu lên những lo ngại của mình)

Ngay cả khi một khách hàng hoặc người quản lý viết để bày tỏ một số mối quan tâm họ có liên quan đến công việc của bạn, bạn vẫn có thể cảm ơn họ. Điều này cho thấy bạn đánh giá cao đầu vào của họ và sẽ coi trọng mối quan tâm của họ. Ngoài ra, bạn có thể muốn sử dụng “Cảm ơn phản hồi của bạn”.

Trong khi cảm ơn bạn vào đầu một email thường được viết để cảm ơn người đọc cho các hành động trong quá khứ, cảm ơn bạn vào cuối một email có xu hướng ngụ ý bạn đang cảm ơn người đọc cho một hành động trong tương lai. Bằng cách thể hiện sự đánh giá cao của bạn trước, bạn có nhiều khả năng nhận được phản ứng tích cực hơn.


(Còn nữa)


Người dịch: Hải Linh

Nguồn: englishlive.ef.com

July 13, 2018

0 responses on "Top 10 cách để nói "cảm ơn" trong một email tiếng Anh (P1) - IP Share"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016