IELTS Planet - Học IELTS online

Top 10 công việc được trả lương cao nhất thế giới 2017 (P3) – IP Share

Woman working with laptop placed on the wooden desk. Soft focus shot.


       3. Hong Kong – Giám đốc Công nghệ – £281- £351,841 ($465,406)

  • Công việc cần làm: Giám đốc Công nghệ Thông tin hoặc Giám đốc Công nghệ phải bảo đảm hệ thống IT trong công ty đáp ứng được nhu cầu. Họ có trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề trong quyền hạn của mình bằng cách ứng dụng công nghệ hiện hành hoặc mua mới thiết bị. Vai trò trọng yếu của họ trong thế giới kinh doanh lấy máy tính làm trọng tâm mang đến một mức lương cao.
  • Học vấn: Điều kiện phổ biến nhất là bằng Khoa học Máy tính, Kỹ sư Mạng hoặc bằng cấp khác trong lĩnh vực liên quan. Nếu bạn có nhiều kinh nghiệm và có được vị trí nhất định trong ngành thì bằng cấp không còn quan trọng nữa.

       2. Đức – Giám đốc Điều hành – £320,077 ($423,844) – £12.6 triệu ($16,682,806)

  • Công việc cần làm: Giám đốc Điều hành thực hiện quản trị cấp cao chẳng hạn như điều hành công việc của những giám đốc và trưởng bộ phận. Họ cũng tham gia đào tạo và hướng dẫn các giám đốc và nhân viên như được yêu cầu, tiến hành xem xét tiến độ của nhiều phòng ban, vân vân.
  • Học vấn: Công việc này đòi hỏi phải có bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên trong ngành quản trị kinh doanh hoặc bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

       1. Dubai – Tư vấn viên – £479,871 ($635,336)

  • Công việc cần làm: Bác sĩ chuyên gia làm việc trong ngành y học lâm sàng, y học thí nghiệm và bác sĩ phẫu thuật. Những người làm việc trong ngành y học lâm sàng thực hiện chẩn đoán và chữa bệnh hoặc các chứng rối loạn sinh lý cũng như rối loạn tâm thần. Chuyên gia trong ngành y học thí nghiệm phân tích bằng kính hiển vi hoặc phân tích hóa học các mẫu, mẫu vật phòng thí nghiệm để xác định bản chất, nguyên nhân và sự phát triển của những căn bệnh ở loài người. Bác sĩ phẫu thuật chuyên môn tiến hành phẫu thuật và giám sát quy trình phẫu thuật.
  • Học vấn: Công việc này đòi hỏi bằng cấp trong ngành y do một trường y khoa được công nhận cấp và đào tạo chuyên môn đặc biệt. Các bác sĩ chuyên gia phải đảm bảo bằng cấp của họ được Nhà chức trách Y tế Dubai công nhận.

Xem Top 10 công việc được trả lương cao nhất thế giới 2017 (P2)


Người dịch: Ngọc Hưởng

Nguồn: www.careeraddict.com

Tháng Năm 18, 2018

0 responses on "Top 10 công việc được trả lương cao nhất thế giới 2017 (P3) – IP Share"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2016