IELTS Planet - Học IELTS online

Trang trọng hay không trang trọng – IELTS Speaking

Những giáo viên bản ngữ vừa mới bắt đầu giảng dạy ở Châu Á thường rất ngạc nhiên với số lượng những cụm từ trang trọng mà học sinh dùng. Những cụm như “In my opinion….”“In modern life ….” thường có trong tất cả các đoạn hội thoại và thậm chí số lần họ nghe được từ “moreover” còn nhiều hơn những gì họ đã nghe trong suốt cuộc đời của mình!

Những nhận xét ở đây không phải nhằm để chỉ trích học sinh Châu Á bởi các bạn chỉ có thể dùng những gì được dạy. Đáng nói hơn chính là cách các bạn được dạy chúng. Tất cả các sách giáo trình đều chứa những cụm như “in addition”, “incidentally”, chúng là những phần quan trọng trong quá trình học tiếng anh, nhưng lại được dùng rất ít trong văn nói của người bản địa và được dùng nhiều hơn trong viết học thuật hoặc trang trọng. Chúng được dùng rất tốt trong IELTS Writing, nhưng lại không thực sự phù hợp cho bài IELTS Speaking.


priscilla-du-preez-234138


1. Sử dụng chúng trong bài IELTS Speaking

Bài IELTS Speaking được cho là để diễn tả một cuộc hội thoại bình thường giữa hai người và vì thế bạn không nên dùng từ trang trọng quá. Bạn cũng không được dùng tiếng lóng hoặc từ quá thông tục, chỉ dùng tiếng anh nói đơn thuần. Hãy nghe cách hai người bản ngữ ở cùng cấp bậc nói chuyện với nhau, bạn sẽ nghe họ dùng rất ít những thứ quá nghiêm túc. Một số học sinh tin rằng sử dụng những cụm từ ở bên trái trong bảng dưới sẽ tạo ấn tượng với giám khảo, nhưng bạn sai rồi. Nó chỉ chứng tỏ rằng bạn đang dùng cách nói cứng nhắc theo khuôn khổ và không được tiếp xúc với cách người bản ngữ nói. Nói cách khác, bạn sẽ không được điểm cao nếu dùng chúng nhiều quá.


2. Tiêu chí chấm IELTS Speaking

Dưới mục “Fluency and Coherence” (Sự mạch lạc và trôi chảy) của bản chính thức IELTS Speaking Band Descriptors nói rằng band 5.0 ‘dùng quá nhiều cụm từ nối’. Điều này đề cập đến người dùng quá nhiều những cụm từ trang trọng dưới đây. Được band 5.0 trong 1 trong 4 tiêu chí thì gần như không thể đạt được điểm tổng tốt.

Có rất nhiều học viên IELTS với ngữ pháp, từ vựng, phát âm đều xuất sắc nhưng khi yêu câu họ nói thì họ dùng nhiều cụm trang trọng quá và đó là lí do chính cho việc không đạt điểm tốt.


3. Tránh điều này như thế nào?

Hãy dùng những cụm bên phải thay cho bên trái trong cột dưới đây:

It is said that….

People say that….

It is agreed that….

I agree….

It is necessary for me to….

I’ve got to…..

In my opinion….

I think…

In my view…

I guess….

There is much…

There is lots of….

Whilst

While

Moreover…

As well as that….

In addition…

What’s more….

Additionally…

Another thing is….

In consequence….

So…

Therefore…

So….

Hence…

So….

In conclusion…

All in all…

Firstly….

To begin with…

Thereafter…

After that….

However…

Still….

Nevertheless….

Mind you….

Incidentally….

By the way….

Regarding….

As for….

On the other hand….

While…..

It is true….

Of course….

In modern life…

These days…..

Nowadays…

Today…

As a matter of fact….

Actually….


Người dịch: Nguyễn Thị Cẩm Linh

Nguồn: ieltsadvantage

November 20, 2017

0 responses on "Trang trọng hay không trang trọng - IELTS Speaking"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016