IELTS Planet - Học IELTS online

Trương Minh Duy – Overall 6.0: “sẽ lãng phí nhiều tiền và thời gian hơn”

Trương Minh Duy

Công việc hiện tại: Sinh Viên

Bạn biết đến IELTS Planet bằng cách: Vô tình biết trên Facebook

Bạn bắt đầu học tại IELTS Planet: 3 – 6 tháng

Bạn đã tham gia khoá học IELTS Reading Quang Thắng và IELT Writing Ngọc Bách

Kết quả: Writing: 5.0 – Reading: 6.0 – Speaking: 6.0 – Listening: 6.0

Chia sẻ: 

Mình tâm đắc nhất là khóa Writing thầy Ngọc Bách. Mình luôn gặp khó khăn trong việc phát triển ý Writing nhưng nhờ khóa học thầy Ngọc Bách mình được kết nối với 1 GV nổi tiếng ngoài Hà Nội và giúp mình có thêm những tips bổ ích. Mình vẫn sẽ ôn luyện IELTS cùng IELTS Planet cho đến khi đạt mục tiêu.

– Nếu chưa từng biết đến và học IELTS Planet, thì hành trình học IELTS của bạn sẽ như thế nào?

Mình sẽ lãng phí nhiều tiền và thời gian hơn để tìm chỗ học phù hợp.

May 30, 2017

0 responses on "Trương Minh Duy - Overall 6.0: "sẽ lãng phí nhiều tiền và thời gian hơn""

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016