IELTS Planet - Học IELTS online

Từ dễ nhầm lẫn: Throes and Throws – Tự học IELTS

 

corinne-kutz-211251


Từ throesthrow là hai từ đồng âm: chúng được phát âm giống nhau nhưng có nghĩa khác nhau.

Danh từ số nhiều throes có nghĩa là sự đấu tranh hoặc những cơn đau dữ dội hoặc rắc rối. Thành ngữ in the throes of có nghĩa là đang trong tình trạng ở giữa những trải nghiệm đau đớn và hoặc khó khăn.

Throws là động từ được chia theo ngôi thứ ba của động từ throw – ném, quăng hoặc làm giảm bớt.


       1. Ví dụ

 • “They simulated agonized death throes, rolling around on the ground, twisting their bodies into grotesque shapes and making hideous faces.” (Ken Follett, The Pillars of the Earth)
  (“Họ mô phỏng những cái chết đau đớn, lăn lộn trên mặt đất, xoắn cơ thể của họ thành những hình thù kỳ quái và làm những khuôn mặt ghê gớm.”) (Ken Follett, The Pillars of the Earth)
 • In the late 1970s, Uganda was in the throes of economic collapse, and there were long lines in Kampala for even the most basic goods.
  (Vào cuối những năm 70, Uganda đang trong tình trạng sụp đổ kinh tế, và có những hàng dài ngay cả những mặt hàng cơ bản nhất ở Kampala.)
 • A young lady appears at the window and throws kisses to the crowd.
  (Một cô gái trẻ xuất hiện ngay cửa sổ và ném những nụ hôn đến đám đông.)
 • A sacrifice bunt should be attempted only when the pitcher throws a strike.
  (Sự hy sinh nảy bóng (sacrifice bunt) chỉ nên được áp dụng khi người giao bóng ném bóng.)

       2. Luyện tập

 • (a) My four-year-old son whines and throws a fit every time we try to take him to the playground.
  (a) Con trai 4 tuổi của tôi rên rỉ và la lối mỗi khi chúng tôi đưa bé đến khu vực vui chơi.
 • (b) The country was in the throes of revolution, and the king was compelled to abdicate.
  (b) Đất nước đang trong thời kỳ Cách mạng, và nhà vua buộc phải thoái vị.
 • (c) Gertrude throws flowers into Ophelia’s grave, saying, “Sweets to the sweet. Farewell.”
  (c) Gertrude ném hoa vào mộ của Ophelia, nói, “ngọt ngào dành cho nàng. Tạm biệt.”
 • (d) If you are in the throes of a hurricane, steer for the calm spot.
  (d) Nếu bạn đang mắc kẹt trong cơn bão, hãy lái về các điểm ổn định.

Người dịch: Đức

Nguồn: www.thoughtco.com

July 8, 2018

0 responses on "Từ dễ nhầm lẫn: Throes and Throws - Tự học IELTS"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016