IELTS Planet - Học IELTS online

Từ vựng hiếm và tốt là như thế nào? – Tự học IELTS

Nhiều học sinh tự học IELTS không biết được rằng từ vựng tốt không chỉ là những từ vựng khó và phức tạp. Từ vựng tốt là một sự kết hợp từ ngữ mang lại ý nghĩa và phù hợp với ngữ cảnh.


pexels-photo-669986


Nếu bạn muốn nói về một bí mật. Bạn có thể sử dụng từ “clandestine” (bí mật).

  • He kept all the clandestine papers of the company. (Anh ta giữ mọi tài liệu mật của công ty.)

Câu này hoàn toàn không thể hiện được ý nghĩa chính xác của câu văn.

  • He managed all the secret documents of the company to escape from income tax department. (Anh ta quản lý mọi tài liệu bí mật trong công ty để tránh né cục thuế thu nhập.)

Điều tôi muốn khuyên bạn chính là bạn không cần những từ vựng phức tạp như trong GRE, GMAT để đạt điểm 9.0 trong IELTS. Câu của bạn cần phải có nghĩa và phù hợp ngữ cảnh. Ở câu thứ hai, từ “secret” (bí mật) thường đi kèm với những thuật ngữ kinh doanh như “managed” (quản lý) và “documents” (tài liệu) trong khi ở câu đầu tiên, từ “clandestine” (bí mật) không đi cùng với từ “kept” (giữ) và “papers” (giấy tờ).


Bạn nên sử dụng từ vựng phù hợp với trình độ tiếng Anh của mình. Giám khảo sẽ nhận ra trình độ của bạn!

Một vấn đề khác khi sử dụng từ vựng khó chính là giám khảo thường sẽ nhận ra trình độ từ vựng của bạn do lỗi ngữ pháp hoặc sử dụng từ đơn giản đi kèm một ít từ vựng báo chí phức tạp. Giám khảo sẽ biết rằng bạn đã học thuộc một số từ vựng và tìm cách vận dụng nó vào trong bài viết. Điều này mang lại ấn tượng tiêu cực cho giám khảo và bạn có thể bị chấm điểm thấp hơn.

Lưu ý: Nếu bạn là một học sinh đạt hơn 7.0, bạn nên sử dụng những từ này nhưng nếu trình độ của bạn chưa đến mức đó, hãy quên chúng đi và tập trung sử dụng những từ ngữ đơn giản.


Vậy thì, từ vựng tốt là như thế nào?

Đây là một câu hỏi thẳng thắn. Điều gì làm cho nó nổi bật và điểm khác biệt giữa điểm 6.0 và điểm 9.0 là gì. Câu trả lời chính là từ vựng cần được sử dụng đúng ngữ cảnh và sử dụng từ vựng hiếm nhưng vẫn có collocation tự nhiên. Ví dụ như, bạn có thể viết câu sau bằng hai cách:

  • They did research on rats and found different cures for diseases which may actually work similarly for human beings. (Họ tiến hành nghiên cứu trên loài chuột và phát hiện nhiều biện pháp chữa trị các căn bệnh có thể đạt hiệu quả tương tự trên con người.)
  • They conducted research on rats and identified different cures for common diseases which may actually work similarly on humans. (Họ tiến hành nghiên cứu trên loài chuột và phát hiện ra nhiều biện pháp chữa trị các căn bệnh phổ biến có thể đạt hiệu quả tương tự trên con người.)

Thông qua hai ví dụ, dễ dàng nhận thấy câu thứ hai có chất lượng tiếng Anh tốt hơn. Vì vậy, hãy luôn sử dụng từ vựng phù hợp với ngữ cảnh và có ý nghĩa.


Người dịch: Ngọc Hưởng

Nguồn: ieltsresource.com

Tháng Ba 5, 2018

0 responses on "Từ vựng hiếm và tốt là như thế nào? - Tự học IELTS"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2019