IELTS Planet - Học IELTS online

1. Giới thiệu chung về IELTS Listening

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

 

Thắc mắc? Các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho GV Sơn Tùng tại Group: https://www.facebook.com/groups/lop.tuluyenlistening.ieltsplanet/

0 responses on "1. Giới thiệu chung về IELTS Listening"

Leave a Message

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2016