IELTS Planet - Học IELTS online

1. Giới thiệu chung về IELTS Reading

 

Note: Cuối bài có tài liệu bài tập – các bạn click phải chuột vào chữ “Download” và chọn “Save link as” (TV: lưu liên kết)

XEM TẤT CẢ Thêm lưu ý
BẠN
Thêm Bình luận của bạn

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2016