IELTS Planet - Học IELTS online

1. Giới thiệu chung về IELTS Writing

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Thắc mắc? Các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho GV Sơn Tùng tại Group: https://www.facebook.com/groups/lop.tuluyenlistening.ieltsplanet/

1 responses on "1. Giới thiệu chung về IELTS Writing"

  1. Profile photo of Linh

    Ad ơi, check lại giùm file tài liệu “Câu” với. Phần đầu là về câu, phần sau là về speaking task 1? Cảm ơn ad.

Leave a Message

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
IELTS Planet - Học IELTS online 2016