IELTS Planet - Học IELTS online

12. Identify (Xác định) (Premium IELTS)

Identify information- True/False/Not given (Xác định thông tin) vs Identify writer’s views or claims- Yes/No/Not given (Xác định ý kiến người viết)

[/sell_content]

Thắc mắc? Các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho GV Sơn Tùng tại Group: https://www.facebook.com/groups/lop.tuluyenlistening.ieltsplanet/

1 responses on "12. Identify (Xác định) (Premium IELTS)"

  1. Profile photo of SonNT

    Vui lòng cho tôi xin file pdf của bài này. Tks

Để lại lời nhắn

XEM TẤT CẢ Thêm lưu ý
BẠN
Thêm Bình luận của bạn
IELTS Planet - Học IELTS online 2016