IELTS Planet - Học IELTS online

2. IELTS Speaking Task 1

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Thắc mắc? Các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho GV Sơn Tùng tại Group: https://www.facebook.com/groups/lop.tuluyenlistening.ieltsplanet/

1 responses on "2. IELTS Speaking Task 1"

  1. Profile photo of ninh

    thầy ơi cho em hỏi giờ em nói tiếng anh không được do không biết nối từ như thế nào mặc dù vốn từ của em cũng khá nhiều giờ e phải làm sao ạ

Leave a Message

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
IELTS Planet - Học IELTS online 2016