IELTS Planet - Học IELTS online

2. Kỹ năng cơ bản trong IELTS Reading

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

 

Thắc mắc? Các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho GV Sơn Tùng tại Group: https://www.facebook.com/groups/lop.tuluyenlistening.ieltsplanet/

0 responses on "2. Kỹ năng cơ bản trong IELTS Reading"

Leave a Message

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
IELTS Planet - Học IELTS online 2016