IELTS Planet - Học IELTS online

3. Note completion (Hoàn thành note ngắn)

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Thắc mắc? Các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho GV Sơn Tùng tại Group: https://www.facebook.com/groups/

0 responses on "3. Note completion (Hoàn thành note ngắn)"

Leave a Message

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2016