IELTS Planet - Học IELTS online

4. Sentence completion (Hoàn thành câu)

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Thắc mắc? Các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho GV Sơn Tùng tại Group: https://www.facebook.com/groups/

0 responses on "4. Sentence completion (Hoàn thành câu)"

Leave a Message

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2016